7. detsember 1995 kell 22:00

Omandireformi tulevik on ohus

Ameerikas elav Maja Werner ei nõustu Tallinna linna otsusega, mille kohaselt ei tunnistatud teda vastavalt omandireformi aluste seadusele hotell Imperiali õigusjärgseks subjektiks, kuna tegemist on juriidilisele, mitte aga füüsilisele isikule kuulunud kinnistuga (vt lk 13). Vastavalt omandireformi aluste seadusele ei saa tütar, kellel on põhiseaduse järgi kindlustatud pärimisõigus, pärida maja, mis kuulus isa ja tema venna firmale. Samas on säärane pärimisõigus tagatud põhiseadusega -- teatavasti ei kuulu seadused, mis kitsendavad põhiseaduse mõtet, aga rakendamisele. Veelgi keerulisem olukord oleks väärtpaberitega, mis seaduse järgi ei kuulu tagastamisele ega kompenseerimisele.

Werner plaanib esitada kohtusse tsiviilhagi vara väljanõudmiseks. Kui hageja võidab, saab sellest pretsedent, mis paneb ametnikke päid käte vahel hoidma. Tuleb siis ju uuesti läbi vaadata kõik vara tagastamise taotlused ja sisuliselt on ohtu seatud kogu omandireformi senine käik ja tulevik.

Hetkel kuum