1. veebruar 1996 kell 22:00

Valitsus tahab piirata kinnisomandi üleandmist

Välismaalane ja välismaine juriidiline isik võivad eelnõu kohaselt saada kinnisomandi (maatüki, hoonestusõiguse omandi, valduse) kohaliku maavanema loal, viimane peab eelnevalt konsulteerima kohaliku omavalitsusega.

«Seda küsimust on muidugi vaja puudutada, kuid eelnõu on vastuolus Euroopa Liidus kehtivate kapitali vaba liikumise põhimõtetega,» lausus Daimar Liiv. Soome on pärast ELi astumist tunduvalt pehmendanud oma välismaalaste omandiõiguse alast seadusandlust, märkis ta.

Välisriigi isikule kinnisomandi müümiseks näeb seaduseelnõu ette välisministri loa vajaduse. Eesti juriidiline isik peab kinnisasja omandamiseks olema registreeritud äriregistris, ettevõtteregistris olemisest jääb väheseks. Justiitsministeeriumi selgituse kohaselt kiirendaks selline nõue äriseadustikus ette nähtud ettevõtete ümberregistreerimist.

Eelnõu järgi võib valitsus keelata välismaalastel omada kinnisomandit piiri- ja mereäärsetes valdades. Eesti juridiiline isik vajab seal maavanema luba.

Maa tagastamist ja erastamist, korteriomandi, riigi maatüki üleandmist ja pärimist uue eelnõuga kitsendada ei taheta.

Hetkel kuum