6. märts 1996 kell 22:00

Põlevkivi impordi kokkulepe jäi sõlmimata

Eesti Energia peainseneri Jaak Maarendi sõnul on Eesti Energia nõus Leningradslanetsilt ostma põlevkivi tingimusel, et sellest toodetud elektrienergia ostab ära Venemaa.

Maarend rääkis, et Vene pool on esitanud pakkumuse, kus on ära toodud põlevkivi hind. Eesti Energia pakkus sellest tulenevalt elektrienergia hinna, kuid sellega Venemaa esindajad ei nõustunud. Leningradslanetsi poolt Eesti Energiale pakutud põlevkivi hind oli Maarendi sõnul 20--25 protsenti kallim Eestis toodetud põlevkivist.

«Leppisime kokku, et kahe nädala pärast esitab Leningradslanets kompromissettepanekud, ja siis vaatame, kas need on Eesti Energiale vastuvõetavad,» rääkis Maarend.

Seni ostis Eesti Energia Venemaalt põlevkivi ja eksportis toodetud elektrienergia bartertehingu alusel.

Eelmisel aastal importis Eesti Energia Venemaalt 1,33 miljonit tonni põlevkivi, millest toodeti 476 GWh elektrienergiat ekspordiks Venemaale.

Maarend ütles, et Eesti Energiat bartertehing enam ei huvita ja firma tahab Venemaale müüdava elektri eest raha saada.

Eesti Energia on huvitatud põlevkivi ostmisest Venemaalt, kuna elektrienergia tootmine ja eksport Venemaale aitab panna suurema võimsusega tööle Balti elektrijaama.

Venemaa saab põlevkivi Eestile müümisega anda tööd Slantsõ kaevuritele, kes on Eestiga lepingute katkemise tõttu praegu töötud.

Äripäevale teadaolevalt on mõned Venemaa ametnikud ähvardanud, et kui Eesti Energia ei ole nõus Venemaalt põlevkivi ostma, hakatakse takistama RE Eesti Põlevkivi tegevust. Eesti Põlevkivi ostab Venemaalt seadmeid, tagavaraosi ja lõhkeainet.

Eesti Põlevkivi peadirektori asetäitja kaubanduse alal Ivar Kukk ütles, et osa Venemaa poliitikud on Eesti Põlevkivi ähvardanud juba viis aastat. «Ettevõtetega, kelle käest me kaupa ostame, on meil väga head suhted ja nemad ei ole Eesti Põlevkivi pigistamisest huvitatud,» lausus Kukk. Ta tunnistas samas, et kui Venemaa valitsus või riigiduuma kehtestab mingisugused piirangud, siis peavad Vene firmad seda täitma ja siis võib juhtuda, et Eesti Põlevkivi tegevust hakatakse takistama.

Hetkel kuum