20. märts 1996 kell 22:00

EVP investeerimisfondi teine emissioon

Eile algas Eesti erastamisväärtpaberite investeerimisfondi teine avalik emissioon kogumahus 3,52 miljonit krooni. Emissioon kestab 31. maini.

«Emissioon jaguneb 150 000 aktsiaks fikseeritud müügihinnaga 23,5 krooni aktsia. Ostes aktsiaid erastamisväärtpaberite eest hakkab nende hind kujunema vastavalt EVP turukursile,» ütles Talininvesti Varahalduse ASi portfellihaldur Hannes Raag.

Raagi sõnul müüakse tõenäoliselt teine emissioon läbi suuremas mahus kui esimene. Esimese emissiooniga märgiti investorite poolt 51% emissiooni kogumahust.

«Emissiooni läbiviimise edukus sõltub paljuski selllest, millised on muud võimalused sel hetkel turul. Kui on turul alternatiivseid võimalusi, siis see võib potentsiaalsete investorite huvi vähendada,» ütles Hüvitusfondi analüütik Sven Randoja.

«Talininvest on loonud kaks uut fondi -- Talininvesti intressifondi ja Talinvesti aktsiafondi. Esimesel juhul on fondi eesmärgiks vahendite paigutamine pangahoiustele ning kodu- ja välismaistesse võlakirjadesse, teisel juhul investeeritakse fondi varad aktsiatesse või võlakirjadesse, mida on võimalik vahetada aktsiateks,» ütles Hannes Raag. ÄP

Hetkel kuum