8. aprill 1996 kell 22:00

Kinnisvaraäri tsiviliseerub

Juhatuse esimeest valis kinnisvarafirmade liit viiendat korda. Saul sai kinnisvarafirmade esindajate usalduse osaliseks juba teist korda. Tema oli ka esimene liidu juhatuse esimees.

«Oleme liikmesfirmade vahel ühtlustanud kasutatavad lepingud ja objektikirjeldused,» viitab Saul ühe suurema kinnisvaraturgu pärssinud probleemi lahendile. Standardse esinduslepingu, kus on kirjas kahe poole õigused ja kohustused, saab vara müüja sõlmida nüüd vaid ühe firmaga.

Mendelson & Co PR-juhi Hannes Kuhlbachi sõnutsi välistatakse seega võimalus, et klient kasutab kümne firma maaklereid kui tasuta müügimehi. Lisaks esinduslepingu nõudele kasutavad EKFLi liikmed ka Interneti vahendusel käima pandud info- ja andmevahetussüsteemi.

Heade tavade koodeksit ja aukohust omavad vähesed ametiliidud, mistõttu Saul peab seda väga tähtsaks kinnisvaraturu sündmuseks. Vastuvõetud heade tavade koodeks peab kaitsma kinnisvarafirmasid ja nende kliente. Kliente peaks kõige enam rõõmustama nõue, et firma või maakler on kohustatud avaldama oma kliendile kogu informatsiooni, lisas Saul.

Tema sõnul on praegu kõige suuremaks pettumuste ja pettuste allikaks just kliendi seadusalane ebakompetentsus. «Kliendid, kes tulevad kinnisvarafirmasse, ei tea ju seadustest midagi,» nendib Saul. «Heade tavade koodeks nõuab, et kliendi huvid peavad olema kaitstud ja tema teadmatust ei tohi ära kasutada.» Näiteks kui maakler või firma ei suuda lepingut täita, siis selle garanteerimiseks peab ta kasutama teiste firmade või ekspertide abi.

Heade tavade koodeksi järgi peavad kõik finantsilised kohustused olema lepingus selgelt sätestatud. Saul kinnitab, et lisasummasid, mis lepingus ei kajastu, pole firmal hiljem õigust nõuda. Kui poolte vahel tekivad eriarvamused või konfliktid, võib probleemi lahendamiseks pöörduda aukohtu poole. Kui aukohus leiab, et liidu liige on millegi vastu eksinud, võib teda liidust välja visata. «Mujal maailmas on aukohtute lahendid sageli tsiviilkohtu või halduskohtu lahendi aluseks,» lisab Saul.

Aukohtu liikmeteks valis EKFLi üldkogu järgmised isikud: Mendelson & Co juhatuse esimees Toomas Mendelson ja juhatuse liige Andrus Lauren, Tõnissoni Kinnisvara juhatuse esimees Kaarel Sahk, SRV Kinnisvara peamaakler Martin Kõiv, S&B Kinnisvara omanik Indrek Saul ning kaks asendusliiget: Korolee Kinnisvara tegevdirektor Liivi Viidemann ja Laansoo Kinnisvara projektijuht Villem Vohu. Aukohtu liikmed määrati aastaks.

Uue juhatuse kinnitas EKFLi üldkogu kaheks aastaks. Indrek Sauli kõrval sai aseesimeheks Mendelson & Co nõukogu esimees Ville Jehe. Juhatusse valiti SRV Kinnisvara tegevdirektor Alvar Ild, Laansoo Kinnisvara direktor Erik Laansoo, Kristiine Keskuse arendusdirektor Vello Leis ja Kasteheina juhatuse esimees Leho Alliksoo. Kokku kuulub EKFLi 15 kinnisvarafirmat.

«Vaikides me istuda ei kavatse,» kinnitab EKFLi vastutav sekretär Epp Immato, kelle sõnutsi ei saa liit nõustuda kesklinna valitsuse poolt vanalinnas rendile antud pindade madala rendihinnaga ning maade erastamise eelisostuõiguse peatamisega.

Sauli sõnutsi kavatseb liit sellel aastal töökorda seada ühise andmebaasi, kust klient saaks infot kõigis liikmesfirmades pakutavate objektide kohta. Andmebaasi käivitamiseks vajalik eeltöö -- objektikirjelduste ühtlustamine -- on Sauli sõnutsi juba tehtud. Samuti kavatseb EKFL jõuda sellel aastal maaklerite litsentsimiseni.

Hetkel kuum