21. aprill 1996 kell 22:00

Kus koolitate müügimehi ja kuidas valisite koolitaja?

- Meie oleme teinud viimasel ajal koostööd peamiselt Invictaga. Küsimusele, miks just selle firma peale pidama oleme jäänud, et oskagi täpselt vastata. Tundus lihtsalt mõistlik.

Invicta koolitus on hästi korraldatud -- nad pakuvad terviklikke pakette, koolitus viiakse läbi Olümpia hotellis ning seal hulgas on ka toit ja kõik muu vajalik. Ühesõnaga, hea ja soliidne firma.

Erinevate koolitusfirmade programmid on arvatavasti üsna sarnased. Invicta oskab ennast aga ise hästi välja pakkuda, nad saadavad alati meile oma programmid. Kui sinna helistada, võtab alati keegi telefonitoru vastu ning oskab küsimustele vastata.

Me oleme koolitanud pooljuhtivat personali, mitte otseselt müügimehi. Tehnilist personali oleme kohapeal välja õpetanud.

Varem oleme kasutanud ka teiste koolitusfirmade teenuseid, nagu näiteks Mercuri, kuid Invictaga on sujunud koostöö kõige paremini.

Kinexi tegevdirektor

Indrek Saul:

- Oleme seni kasutanud enamasti Invicta teenuseid. Põhjus on lihtsalt see, et isiklikud kontaktid on väga head ja nede programmid vastavad meie vajadustele.

Kevadel hakkame välja õpetama ka müügimehi, kuid selle jaoks me alles valime omale koolitusfirmat. Võimalik, et kasutame Mercuri teenuseid.

Standardi müügidirektor

Enn Veskimägi:

- Teeme juba paar aastat üsna tihedat koostööd saksa koolitusfirmaga GFA, mis on pühendunud eesti osalusega erastatud firmadele. GFA korraldab meile kaks korda aastas müügikursusi, kus osaleb 2--3 inimest.

Meile tuleb nende koolitus suhteliselt odav, kuna see on mingil määral Saksa riigi poolt kinni makstud.

Valior Hulgi juhatuse esimees

Madis Ermo:

- Estiteks koolitame me müügimehi oma kogemuste põhjal. See tähendab, et koolitaja number üks on meie oma müügijuht või müügi-direktor.

Loomulikult kasutame ka koolitusfirmade teenuseid, aga sel juhul pole me vali-nud konkreetselt ühe firma kursusi, vaid oleme leidnud endale sobilikke. Valisime selle järgi, millised program-mid meile mingil ajahetkel sobisid.

Koolitusfirmadest oleme teinud koostööd EMI, Invic-ta, Mercuri -- peaaegu kõigi-ga. Koolituses vahetult osalenud oskavad ehk täpse-malt hinnata, aga need firmad on kõik võrdlemisi sarnased.

Totaalseks rahulolema-tuseks pole kursuste osas põhjust olnud. Eks vigu esineb igaühel oma tegemistes -- ühel on ühed ja teisel teised puudused.

Programme omavahel võrrelda ma eriti ei tahaks. Ma pole müügimeeste koolituses ise osalenud ja mul oleks seda objektiivselt väga raske teha.

Hetkel kuum