16. mai 1996 kell 22:00

Läheneva reklaamirevolutsiooni muutused

Jätkuvad muudatused on meie igapäevane elu. Me ei peaks mõtlema, et muudatused toovad kaasa ülepääsematuid raskusi. Vastupidi, muutused võivad olla meile kasulikud. Reklaamijad, meedia ja reklaamitoimetused, kes suudavad täna näha tulevikutrende ning asetavad panuse oma oskuste arendamisele, on edukamad kui kunagi varem. Ja need, kes ei näe ega tunne huvi, kiduvad või surevad tasapisi välja.

Muutused, mis on Euroopas ja maailmatasemel arenenud maades parasjagu toimumas, ei ole välkkiired, vaid edenevad 5--10 aasta jooksul. Seepärast on neid raske märgata. Reklaami märkimisväärseimad muudatused viimase 10 aasta vältel on kontsentreerunud:

-- televisiooni pidevas tugevnemises reklaamivahendina;

-- n-ö data base-turunduse lisandumises;

-- müügiarendamisvahendite (muu hulgas konkurents klientide hankimisel, sponsoreerimine, müügikampaaniad, hinnakampaaniad) osakaalu suurenemises. Kui see on toimunud traditsioonilise reklaamimise arvel, siis nüüd hakkavad reklaamiraha jagama ka uued elektroonilised meediavahendid Internet ja CD-ROM.

Uus meediatehnoloogia pöörab tähelepanu kolmele reklaamivormile:

-- kommunikatsioonile ühelt ühele, kus toote pakkuja tutvustab toodet vaid ühele ostjale;

-- interaktiivsele kommunikatsioonile, kus teenindatakse mitmeid kliente üheaegselt, kuid kus üks isik reageerib või vastab mingil viisil infole, näiteks tellib toote;

-- kommunikatsioonile massides, kus eesmärgiks on luua teadlikkus tootest ja luua brand image.

Uute meediavahendite tulek mõjutab mitmeti reklaami eri osapooli:

-- ostja/tarbija näitleb nüüd uut rolli. Ta ei ole enam info vastuvõtja, vaid ta muutub aktiivseks: ta ise otsustab, mida ta tahab vaadata, ta võib nupuvajutusega paluda lisainfot, samuti võib ta teise nupulevajutusega tellida toote. See tähendab, et sõnumid peavad olema nii huvitavalt koostatud, et tekib soov näha sõnumit enda ees;

-- reklaamijale pakuvad uued meediad võimaluse sõlmida endisest tugevamaid suhteid klientidega ja saada otsest tagasisidet;

-- reklaamibüroole püstitab uute meediate arenemine mitmeid uusi eesmärke: reklaami planeerimine ja tootmine muutuvad kardinaalselt; elektrooniline teabevahetus nõuab teist tüüpi lahendusi kui näiteks ajalehed. Tootmine võib ära kasutada tehnoloogiat ja kiirendada planeerimist ning seeläbi alandada hindu. Kui enne nõudis käsitsi tegemine päevi, on nüüd võimalik sama töö sooritada mõne tunniga.

Päev-päevalt sõnumite hulk suureneb ja tähelepanuvõime osatähtsus tõuseb. Tuleb «sünnitada» selliseid lahendusi, mida märgatakse ja millest huvitutakse;

-- võiks arvata, et muud meediavahendid, näiteks lehed või TV, oleksid kaotajad selles võistluses. Nii ei pruugi olla. Ajakirjandus võib suunduda oma tegevusväljast uutesse meediavahenditesse ja müüa ka sinna reklaamiruumi. Televisioon aga arendab uusi tehnilisi lahendusi koostöös uute meediavahenditega ja saab kasu sel viisil. Uued meediad toimivad vanade meediate turundusabinõudena. Oskustel on siingi otsustav osakaal.

Olen välja toonud vaid mõningaid uute meediavahenditega kaasnevaid muudatusi. Reklaamiväljal toimub pidevalt muidki muutusi. Siin tahaksin mainida ehk keskseimat -- nimelt televisiooni ja raadio digitaliseerimine, mis annab võimaluse isegi saja televisioonikanali nähtavusele ühes riigis. Niisiis võite kujutleda, kuidas te valite oma tootele parima kanali saja võimaliku hulgast.

Hetkel kuum