11. juuni 1996 kell 22:00

Ettevõtlusseaduse muutmine elavdab Helsingi börsi

Plaanitud muudatused seaduses, mida on arutatud kuus aastat, esitati Soome parlamendile eelmisel kuul.

Ühe olulisema muudatusena saavad Soome riilikud kompaniid nüüdsest õiguse osta tagasi kuni 5 protsenti omaenda aktsiaist, mis oli seni täiesti keelatud tehing.

Soome aktsiabörs on oma 363 miljoni margase päevakäibega Põhjamaade väiksemaid, ületades ainult Reykjaviki börsi. Selle aasta esimeses kvartalis moodustas Helsingi börsi kogukäive ainult poole Kopenhaageni või Oslo börsi mahust ning 15 protsenti Stockholmi börsi käibest.

Muud uuendused on uued eristamiskriteeriumid riiklikele ja eraettevõtteile ning uue finantsinstrumendina võetakse kasutusele hääleõiguseta eelisaktsiad ja kommertsväärtpaberid.

Kõige radikaalsemaks muudatuseks tuleb pidada riiklikele kompaniidele õiguse andmist osta omaenda aktsiaid. Kohalike maaklerite sõnul peaks see tõstma seni madalalt noteeritud kompaniide aktsiaid, eriti metsatööstuses.

Paljud metsatööstusettevõtted on kurtnud, et nende aktsiad on alahinnatud ning kutsunud üles võimaldama aktsiate tagasiostu.

Muude seadusandlike muudatustena kavatsetakse tõsta eraettevõtteile kehtestatavaid aktsiakapitali nõudeid. Riiklike kompaniide puhul saab nõudeks 500 000 ning eraettevõtete puhul 50 000 marka.

Justiitsministeeriumi väitel on kõigil riiklikel kompaniidel aktsiakapitali nõue täidetud, kuid paljudel väikestel erakompaniidel tuleb valida kas oma kapitali suurendamise, senise staatuse muutmise või siis likvideerumise vahel. Praegu hinnatakse nn passiivsete erakompaniide arvu Soomes 120 000-le ning nüüd soovitakse asju ses osas korda panna. REUTER-ETA

Hetkel kuum