17. juuni 1996 kell 22:00

Balti transiidi leping käivitus esimesel päeval

Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Ülo Järv teatas, et 12.--16. juunini saabus nii Lätist kui ka Leedust sealse kaubadeklaratsiooni koopiaga kaupu Ikla, Valga ja Murati piiripunkti kaudu.

Tolliametnike suhtumine lepingu sätetesse on Järve sõnul mõlemal pool piiri olnud asjalik, eriti Valgas ja Muratis.

Juba lepingu rakendamise esimestel päevadel on avastatud 12 tollipettuse katset, kus ühest riigist väljus kaup ühtede, teise riiki saabus aga juba teiste dokumentidega, märkis Järv.

«Esimesed muljed lubavad eeldada, et lepingust on abi nii siseriikliku tollidokumendi täitmisel kui ka kauba kontrollimisel,» ütles Järv.

Möödunud kolmapäeval jõustunud Balti transiidilepingu kohaselt tunnustavad Balti riigid vastastikku transiitveostega seotud tollidokumente, tollipitsatite jäljendeid, tollitõkendeid ja tolliformaalsusi.

Lepingu põhimõte tähendab kaubadeklaratsiooni kaubaga koos liikumist üle tollipiiri ja selle tunnustamist siseriikliku tollidokumendi koostamise alusena teises Balti riigis. BNS

Hetkel kuum