25. juuli 1996 kell 22:00

Sõiduki ehitamine pole konstruktori kokkupanek

Iseehitatud sõiduki peamine koostisosa (sõiduautol kere karkass ja/või raam, mootorrattal raam) peab olema oma tehtud. Iseehitatud sõiduki välimus peab olema omanäoline ja samal ajal esteetiline.

Sõiduki tunnustamise alusdokumendid on:

- vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama omaniku nime (või nimetuse) ja aadressi ning sõiduki liigi ja selle peamiseid andmeid;

- sõiduki üldjoonised kõigi põhimõõtmetega, haagisel kahes vaates (külg- ja tagantvaade), sõiduautol ja mootorrattal kolmes vaates (eest-, tagant- ja külgvaade);

- fotod (vähemalt formaadis 9x12 cm) haagisest külg- ja tagantvaates ning autost ja mootorrattast eest-, tagant- ja külgvaates.

Sõiduk koos dokumentidega tuleb esitada tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks ARK tehnikaosakonnale. Iseehitatud haagise tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks piisab põhjalikust tehnoülevaatusest ARK tehnikaosakonnas.

Sõiduauto või mootorratas, aga vajadusel ka mõni erihaagis suunatakse põhjalikuks kontrollimiseks ekspertiisi. Viimase eest peab tasuma sõiduki omanik.

Tehnilistele nõuetele vastavaks tunnistatud sõidukile väljastab ARK tehnikaosakond «Otsuse üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki kohta», mis on (koos ekspertiisiaktiga -- kui see tehti) aluseks selle registreerimisel ARK büroos.

Üldnõuded sõiduauto haagise ehitamiseks:

- piduriteta haagise täismass ei tohi olla suurem kui 50% vedava auto tühimassist, kuid mitte üle 750 kg. Inertspiduriga (ja seisupiduriga) haagise täismass ei tohi olla suurem kui vedava auto täismass (maastikuautol võib olla kuni 1,4 korda suurem), kuid mitte üle 3500 kg;

- haagise pikkus tiisli veorõnga keskpunktist äärmise tagumise punktini võib erijuhtumil olla kuni 12 m. Laius võib olla kuni 2,5 m, kusjuures vähemalt 2,3 m laiune haagis ei või olla vedukist laiem üle 0,6 m. Kõrgus võib erijuhtumil olla kuni 4,0 m, kuid furgoonhaagisel ümberpaiskumise vältimiseks mitte enam kui 1,5 rataste vahet (rööbet);

- haagise telgede arv sõltub kasutatavate rehvide lubatavast koormusest -- kui ühe telje korral osutuvad rehvid ülekoormatuks, tuleb ette näha kaks telge;

- 1. jaanuarist 1997 peab registreeritavatel haagistel olema haakeseade tehases valmistatud ja markeeritud;

- kõigil haagistel peavad olema ees valged, külgedel kollased ja taga punased kolmnurksed helkurid.

Hetkel kuum