7. august 1996 kell 22:00

Tallinna Sadama saladuslik kontrollakt

Meri sõnul saab Tallinna Sadamas korraldatud revisjonist rääkida augusti lõpus, mil riigikontrolli peakontrolör Rein Randma naaseb puhkuselt. «See on väga ulatuslik materjal ja ma ei ole sellesse kahjuks süvenenud,» lausus Meri.

«Võin öelda niipalju, et peakontrolör on oma otsuse projektis kirja pannud, et see kõik kuulub avalikustamisele, välja arvatud ärisaladuse alla kuuluvad momendid,» ütles Meri.

Meri sõnul mõeldakse ärisaladuste all tavaliselt lepinguid, kalkulatsioone, tehnilisi näitajaid jm, mille avalikustamine võib kahjustada firmat. «Meil paraku mõistetakse ärisaladust hirmus laialt,» tunnistas Hindrek Meri.

Meri ei osanud öelda, kas Tallinna Sadama kohta koostatud otsus on veel projektistaadiumis või lõplikult vormistatud.

Tallinna Sadama peadirektor Enn Sarap väitis, et otsus on valmis, sest talle on riigikontrollist saadetud Randma allkirjaga otsus, mis kannab 26. juuli kuupäeva.

Sarap sõnas, et sadama juhtkond pole veel riigikontrolöri otsuse kohta oma arvamust esitanud, küll aga sellele eelnenud akti kohta. Akt saabus Tallinna Sadamasse 12. aprillil ja Sarapi sõnul esitas sadam omapoolseid selgitusi ühe või teise riigikontrolli järelduse kohta.

«Vägagi mitmeid neist võttis riigikontroll arvesse ja otsusest olid need juba välja jäänud,» sõnas Sarap. «Kahtlemata on peakontrolöri otsuses praegugi asju, mida me vaidlustame, aga nendest on vara rääkida.»

Midagi suurt ja rasket Tallinna Sadama kohta riigikontroll Sarapi ütlusel ei avastanud. «Kui nii suures ettevõttes ühtegi puudust poleks, oleks ka imelik,» möönis ta.

Muuga sadama 7. kai ehituskonkursi osas jõudis riigikontroll Sarapi sõnul seisukohale, et konkurss oli läbi viidud vastuolus kehtiva korraga.

«Oleme neile tõestanud, et konkurss viidi läbi kehtiva korra kohaselt ja sama vastuse andis ka teede- ja sideminister riigikogu ees,» sõnas Sarap. Ta ei soovinud öelda, kas riigikontroll on oma otsuse seitsmenda kai kohta sadamast saadud informatsiooni järgi ümber muutnud.

Riigikontroll revideeris Tallinna Sadamat plaanilise järelkontrolli käigus 1995. aasta detsembrist kuni tänavuse suveni. Kontrollimine venis mitu kuud pikemaks, alguses oli riigikontrollil plaan Tallinna Sadamas töö lõpetada veebruaris.

Rein Randma on varem öelnud, et see on tema töös üks komplitseeritumaid ja raskemaid objekte ning väga keeruline oli sadama juhtkonnalt kätte saada vajalikke dokumente.

Hetkel kuum