18. august 1996 kell 22:00

Mis on erisoodustus?

Kuna 15. juulil ilmunud maksumaksja kalendrise sattus eksitav viga, siis kordame, mis on erisoodustus. Erisoodustus on lisaks palgale, preemiale, rahalistele toetustele ja teistele väljamaksetele makstav loonustasu ning muud rahalised ja mitterahalised soodustused, sealhulgas:

- eluasme kulude täielik või osaline katmine;

- sõiduvahendi tasuta või soodushinnaga kasutada andmine ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks;

- laenu andmine keskmisest intressist (8%) madalama intressiga;

- kauba, vara või teenuse tasuta üleandmine või müük soodushinnaga;

- kindlustusmaksete tasumine tööandja poolt, kui see ei ole ette nähtud seadusega;

- ametialaste lähetuste päevaraha ja majutamiskulude ning isikliku sõiduvahendi kasutamise eest hüvitiste maksmine üle rahandusministri kehtestatud piirmäära.

Hetkel kuum