3. september 1996 kell 22:00

Valitsus ei soosinud tehtud ettepanekuid

Isamaaliidu ja parempoolsete saadikuühenduse nimel esitas Toivo Jürgenson valitsusele käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovis tunnistada kehtetuks valitsuse õiguse kehtestada põllumajandustoodetele piirhindu. Toivo Jürgenson ja Tõnis Lukas märkisid, et probleemid, mis tollil on tekkinud seoses kunstlikult madaldatud hindade deklareerimisega piiril, lahendab tolliväärtusseaduse rakendamine. Nad lisasid, et selle probleemi ümber tekkinud diskussioon on taas tõestanud, et riigikogu tegutses läbimõtlematult, kui andis valitsusele õiguse kehtestada piirhinnad.

Vähi sõnul leidis valitsus, et kuna teemal, kas põllumajandustoodetele piirhindu kehtestada või mitte, on toimunud juba pikk poliitiline vaidlus ning kuna see on kord otsustatud, ei ole ka põhjust algatada uut diskussiooni.

Teise punktina märkisid Lukas ja Jürgenson, et kuigi ettetellitud ajakirjandusväljaanded ning õpikud ja töövihikud on taas maksustatud käibemaksu määraga 0%, tähendab see vaid osaliselt endise olukorra taastamist, sest juurde on lisatud, et see kord kehtib vaid 1998. aastani.

Isamaaliidu ja parempoolsete saadikuühenduse nimel esitas Lauri Vahtre valitsusele ettepaneku valmistada ette ja esitada riigikogule maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse õigus tasuda maa mõõtmise eest EVPdes.

See õigus peaks laienema isikutele, kellel on õigus täies mahus tasuda erastamisväärtpaberites maa erastamise eest, samuti neile õigustatud subjektidele, kelle tagastamistoimingute kulu riik ei kata.

Valitsuse eitavat seisukohta põhjendas Vähi sellega, et saadikud olid esitanud valitsusele vaid eelnõu teha seaduseelnõu. Vähi sõnutsi peaksid saadikud ise selle ülesandega hakkama saa- ma.

Hetkel kuum