5. september 1996 kell 22:00

Kohtus kohtuvad Hansa Kindlustus, TKP ja Õligrupp

7. juunil esitasid Hansa Kindlustuse esindajad Tartu linnakohtule hagi Tartu Kommertspanga (TKP) ja AA-Õligrupi vastu paludes kohtul tunnistada kehtetuks TKP pankrotihaldurite ja Õligrupi vahel 25. oktoobril 1995. a sõlmitud nõudeõiguse loovutamise leping. Selle lepinguga loovutas TKP oma 90 miljoni kroonise võlanõude Eesti Kütuse vastu AA-Õligrupile.

TKP pankrotihaldur Urmas Tross teatas, et nad said kohtukutse kätte alles paar päeva enne istungit ning vajavad materjali ettevalmistamiseks rohkem aega. Seetõttu esitavad nad täna kohtule taotluse istung edasi lükata.

«Ega me kõrvu lonti lase, ma ei arva, et istung edasi lükkub,» kostis vandeadvokaat Andres Hallmägi, viidates seadusepunktile, mis räägib pahatahtlikust venitamisest. Hallmägi lisas, et kohtukutset ei toodud TKP pankrotihalduritele tohutu ilmkärakana hõbekandikul, leheneegrite vahendusel keerles probleem avalikkuse ees juba juunist alates.

TKP pankrotihaldur Urmas Tross märkis omalt poolt, et kuna Hansa Kindlustuse esindajate Heta vandeadvokaadi Andres Hallmägi ja tema abi Jüri Ploomi näol, kes on tituleerinud end võlausaldajate esindajateks, on tegemist ka TKP palgaliste esindajatega, siis on TKP ja AA-Õligrupp omalt poolt esitanud Tartu linnakohtule taotluse Heta advokaatide taandamiseks sellest tsiviilprotsessist.

«Pankrotihalduritena oleme me kaitsnud võlausaldajaid parimal viisil,» sõnas Tross, «ka Hansa Kindlustus on meile pakkunud 7 miljonit «külma», aga 59 ja 7 miljoni vahel on ikka vahe.» «Külma» all mõistis Tross TKPsse kinni jäänud raha. Hansa Kindlustusel oli seda 7 mln krooni väärtuses. TKP pankrotihaldurid eelistasid Eesti Kütuse vastu suunatud nõude loovutamisel AA-Õligruppi, kes pakkus vastu Eesti Panga võlanõuet TKP-le.

Taotlust taandada Heta advokaadid sellest tsiviilprotsessist põhjendas Tross sellega, et 23. augustil sõlmis TKP advokaadibürooga Heta õigusabi lepingu, mis oli seotud TKP nõudeõigusega Eesti Kütuse vastu. Trossi sõnul on mõistmatu, kuidas advokaadid, kellel TKPga sõlmitud leping ei ole lõppenud ja kes omavad kogu infot, astuvad nüüd kohtus nende vastu. «Ainus põhjendus, et ärieesmärkidel unustatakse eetilised piirid,» märkis Tross.

Hallmägi kostis, et nad ei eita normide olemasolu, kuid nüüd püütakse probleemi taandada isikute tasandile. Eitamata lepingut TKPga, sõnas Hallmägi: «See on piiratud ülesandega. Pidime esindama TKPd nõudes Eesti Kütuse vastu, see ülesanne on nüüdseks ära langenud.»

Hallmägi lisas, et neil ei ole salainfot: «Nõude, mille me koostasime, oleks võinud kokku panna iga Eesti elanik. Kui aga meid taandatakse, haarab relva mõni teine kaasvõitleja ja pusib edasi.»

Hetkel kuum