29. september 1996 kell 22:00

Rootslased nõustavad Eesti Raudteed

SwedeRail AB asepresidendi Bo Marklundi sõnul on SwedeRaili puhul tegemist konsultatsioonifirmaga, mis kuulub täielikult Rootsi riigiraudteele. Firma teeb konsultatsioonialaseid töid väljaspool Rootsit. Marklundi sõnul tegeldakse tehnilise konsulteerimisega ning lisaks ka firmade struktuuride ja turustusalase konsulteerimisega.

Marklundi sõnul huvituvad paljud Euroopa konsultatsioonifirmad endise NSV Liidu regiooni raudteedest, otsides võimalusi anda edasi lääne kogemusi.

Uurimuse Eesti Raudteest tellis raudtee ise mõni aeg tagasi. Kogu projekti finantseeriti Phare rahaga ning selle eesmärk on aidata firmal lääne standarditega paremeni kohaneda, sest varem või hiljem peab Eesti Raudtee seda tegema. Tema sõnul seisab Eesti Raudtee juhtkonnal ees suur töö korraliku raudtee loomiseks. Selline projekt on Marklundi sõnul Phare finantseerimisel käivitatud ka Lätis.

Marklundi sõnul on Edelaraudtee eraldamise taoliste otsuste taga väga tihti poliitika. Samas ütles ta, et Edelaraudtee loomine aitab selle piirkonna raudteed kõige paremeni finantseerida ning kasumit tootma panna, sest praegu ei anna eraldatud raudteeliinid mingit kasumit.

Marklund ütles, et Eesti riik peaks siiski pragu peatähelepanu pöörama transiidile näiteks Muuga sadamast Vene Föderatsiooni.

Reisjate veoga raha teenimine on tema sõnul siiski riskantne ettevõtmine. Tema hinnangul tuleb Eesti Raudteel võtta kindel seisukohat, mida teha tulevikus reisijateveoga, sest praegu kaotab ettevõte üha enam reisijaid.

Eesti Raudtee enda andmetel katab firma 97 protsenti Eestit läbivast transiidist ning transiit moodustab ligi 65 protsenti firma rahalisest käibest. Transiidist kulgeb 70 protsenti idast läände ning ülejäänu vastupidisel suunas.

Bo Marklund rääkis, et raudtee on infrastruktuurina riigi arengule tähtis. Marklund ütles, et kuna raudtee on oluline transiitkaupade vedaja, peaksid sadamad ja raudtee rohkem koostööd tegema ning otsima koos võimalusi kaubamahtude suurendamiseks.

Kahjuks on aga mõnes riigis sadamate ja raudteede koostöö puudulik ning nad töötavad isegi teineteisele vastu. Raudtee on võimeline vedama palju transiitkaupu ning seda tuleks rohkem ära kasutada.

Rääkides Eesti Raudtee erastamisest ütles ta, et seda tuleks teha läbimõeldult ning kiirustamata, sest kui uued omanikud ei suuda firmat õigesti juhtida ning teevad strateegiliselt valesid otsuseid, rikuvad nad ära selle vähesegi, mis on tänaseks firmas juba saavutatud.

Sadamatega on veidi lihtsam, sest kui üks sadam sulgeda, saab uue asemele rajada. Raudtee puhul ei saa aga seda selles mõttes teha: ei saa ju liipreid iga natukese aja tagant ümber tõsta. Lisaks näitab ajalugu, et riik, millel on edukas raudtee, mida mööda saab kaupu vedada, on ka ise majanduslikult heal järjel, ütles ta.

Hetkel kuum