9. oktoober 1996 kell 22:00

TIR-süsteem on kriisis

Kuna Euroopa Liit kujutab endast ühtset tollipiirkonda, on tõenäoline, et alates 28. oktoobrist kaotab TIR-märkmiku süsteem kehtivuse kogu ELi territooriumil ning see rakendub kõigi TIR-rezhiimi all veetavate kaupade suhtes.

TIR-süsteemi kokkuvarisemine tooks kaasa suuri probleeme Euroopa rahvusvahelises kaubanduses, eriti ELi välispiiril, kuna alternatiivne süsteem puudub. Tegemist on suurima kriisiga alates TIR-süsteemi kasutuselevõtmisest 1949. a.

Rahvusvaheline maanteetranspordi liit (IRU) pidas sel nädalal Roomas kriisiistungit, et otsida probleemile lahendust.

TIR-süsteemi ümber on vaidlused käinud juba paar viimast aastat, kui said teatavaks süsteemi kuritarvitamised.

TIR-süsteem võimaldab transportijatel plommitud veoseid toimetada kauba saajale läbi TIR-konventsiooni sõlminud riikide ilma teel tolli ja piirikontrolli läbimata.

Süsteemi on korduvalt kasutatud ELilt põllumajandussaaduste eksporditoetuste väljapetmiseks ning plommitud kaubalastide smugeldamiseks sihtmaa asemel muudesse riikidesse. Seetõttu on TIR-süsteemist juba välja lülitatud viin ja tubakas ning uuest aastast ka osa põllumajandussaadusi.

Kahe rahvusliku assotsiatsiooni otsus garantiileping tühistada sunnib olemasolevat garantii- ja kontrollisüsteemi muutma, et asendada see uue efektiivset kontrolli võimaldava süsteemiga.

21.--25. oktoobrini toimub Genfis Euroopa sekretariaadi sisetranspordi komitee tollitöögrupi WP.30 kohtumine, kus konventsiooni sõlminud riikide esindajad arutavad väljapääsu tekkinud olukorrast. Eestist sõidavad kohtumisele Toivo Kuldkepp Eesti rahvusvahelisest autovedajate assotsiatsioonist ning Ülo Järv tolliametist.

BDF on võimaliku lahendusena välja pakkunud TIR-märkmiku summadest finantseeritava garantiifondi asutamise, mis vabastaks rahvuslikud garanteerivad assotsiatsioonid otsesest garantiikohustusest ning tagaks tolliadministratsioonidele kindlustunde maksenõuete vähemalt osalise tasumise suhtes. Seoses sellega on BDF valmis oma garantiilepingu tühistamise tähtaega nelja nädala võrra edasi lükkama juhul, kui WP.30 TIR-konventsiooni liikmete poolt loodava garantiifondi põhimõtteliselt heaks kiidab. DI-ÄP

Hetkel kuum