10. oktoober 1996 kell 22:00

Keskvangla raamatupidaja istus korraga kahel toolil

Keskvangla oli aktsiaseltsiga Kooskõla sõlminud lepingu, mille kohaselt arveldamine toiduainete ostmise eest toimus avansi korras. «Seega toimus erafirma krediteerimine riigieelarve vahendite arvel,» leidis riigikontrolli peakontrolör Sven Potapov.

Vangla tegi aktsiaseltsile ettemakseid umbes 100 000 krooni ulatuses kuus. Keskvangla sõlmis ASiga Kooskõla rendilepingu, mille järgi anti firmale rendile 12 ruutmeetrit pinda hinnaga viis krooni ruutmeetri eest kuus. AS Kooskõla oli käibemaksukohustuslane, aga paljudel juhtudel polnud arvetes arvestatud käibemaksu, puudus arve number või kuupäev.

Riigikontrolli aktis on märgitud, et Liidia Selivanova töötamist kahel kohal võib käsitleda korruptsioonivastase seaduse rikkumisena, mille kohaselt on ametiisikul keelatud olla ühtaegu esimehe, juhatuse liikme või muul ametikohal aktsiaseltsis, osaühingus või tulunduslikus eraäriühingus, mis on majanduslikes suhetes avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, mille juhtkonda ta kuulub.

Tallinna keskvangla direktori Raivo Allika sõnul oli Liidia Selivanova vormistatud vanglas tööle tsiviilisikuna, mitte täitevametnikuna. Seega on tema väitel juriidiliselt kõik õige, kuna vanglaga seotud erafirmas on keelatud töötada täitevametnikel.

«Oma vabast ajast oli ta kusagil seltsis minu arusaama järgi raamatupidaja kohakaasluse alusel,» jätkas Allika. «Tema ütles, et selles firmas esimehed vahetusid ja ehkki firma oli vormistatud tema nimele, ta selles sisulist tööd ei teinud.»

«Meil on koostöö mitmekümne erafirmaga ja mind ei huvita, kes nende taga seisavad,» väitis Allika.

Keskvangla direktor täpsustas, et Selivanova läks augusti lõpul omal soovil vanaduspuhkusele ja sellel aastal pole vangla ASiga Kooskõla koostööd teinud.

ASi Krediidiinfo andmetel on AS Kooskõla tegutsenud alates 1992. aastast, firma juhatuse esimees ja ainuomanik on Liidia Selivanova. Kui 1994. aastal esines firmal lühiajalisi võlgnevusi riigimaksete osas, siis sellel ja eelmisel aastal pole võlgnevusi enam olnud.

ASi Kooskõla käive oli 1994. aastal 1,8 miljonit krooni ja kasum 22 600 krooni.

Sotsiaalfondi juunikuiste andmete põhjal on ASi Kooskõla viis palgalist töötajat saanud palka keskmiselt 6600 krooni kuus.

Hetkel kuum