13. oktoober 1996 kell 22:00

Teenuste käibemaks

Käibemaksuseaduse § 13 alusel kasutatakse kaupade ja rahandusministri koostatud loetelusse kuuluvate teenuste ekspordi maksustamisel nullprotsendilist käibemaksumäära. Teenuse ekspordi tõendamiseks sätestas rahandusminister oma määrusega (nr 73) nõude, et üldjuhul on vaja esitada teenuse osutamise kohta kirjalik leping ja teenuse osutaja väljastatud arve.

Sageli teenus osutatakse ja arve esitatakse, aga kirjalik leping jääb koostamata. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvi 92 järgi on lepingu kirjaliku vormiga võrdne samuti poolte allkirjadega kirjavahetus. Järelikult ei ole alati vajalik äripartneriga ühise laua taha istuda, et lepingule alla kirjutada, vaid teenuse ekspordi tõendamiseks piisab ka teie saadetud kirjalikust pakkumisest ja kliendi kirjalikust nõusolekust.

Hetkel kuum