27. oktoober 1996 kell 22:00

Millest sõltub reklaamikampaaniate korraldamise edukus?

Ei saagi öelda, et kampaaniate edukus oleks silmatorkavalt suur. Toote lahtiseletamine on selle juures võib-olla kõige olulisem. Tuleb tabada see nüanss, kuidas anda infot toote, tema võimaluste, omaduste ja muude kaasnähtuste kohta. Kui asi satub õige soone peale ja tarbija avastab, et tal on seda toodet vaja, siis tuleb ka edukus. Teha lihtsalt reklaamikampaaniat imago või mingi pealiskaudse informatsiooni edasiandmiseks -- see pole erilist edu toonud.

Me jälgime seda, millised on uuringud tele, raadio vt meediaväljaannete kohta. Neist igaühel on oma võimalused -- kas seda ainult alati ära tabatakse. Näitused on samamoodi reklaamiüritused. Nagu telefoniraamatutega, nii püütakse ka näitustega metsikul kombel raha välja pumbata. Arvan, et aja möödudes toimuvad selleski osas tõsised muutused. Need, kes näitusel osalevad, hakkavad määrama, milliseid näitusi tehakse ja kui palju tehakse.

Professionaalsusest, eelarvest, rahalistest vahenditest ja sihtotstarbest. Reklaamikanalite valikul lähtume eelmistest positiivsetest kogemustest, aga ka uurimustest. Meie jaoks on üheks indikaatoriks Baltic Media Facts. Oma tooteid ei ole meil raske reklaamida, nad reklaamivad ennast poolenisti ise.

Hetke turusituatsiooni arvestades õigest ajastusest, õigest sihtgrupist ja sellest tulenevalt õige meedia valikust ning kampaaniasse suunatava raha hulgast, mis toetab kõike eespoolöeldut. Kindlasti aitab kampaania õnnestumisele kaasa ka hästi kujundatud reklaam, mis kannab selget ja konkreetset sõnumit.

Idee peaks olema hea ja eesmärk selge. Kui püstitatakse utoopiline eesmärk, siis on tulemust saavutada praktiliselt võimatu. Kui aga seada endale asjalikke ja saavutatavaid eesmärke, näiteks suurendada oma turuosa kolm või viis protsenti, siis sellised kampaaniad võivad ka õnnestuda.

Me oleme kasutanud inimeste abi, kes asjast midagi teavad ja tellinud kampaaniaid spetsiaalsetest agentuuridest, aga teinud ka omapead. Tulemused tihtipeale väga ei erine, aga mingites detailides on üks parem, teine halvem. Üks asi on see, et kõik on oma käe all ja iga päev võib näha, mida ja kuidas tehakse, teine asi -- loodad, et agentuuril on kogemused ja kindlasti teeb asja hästi. Nagu paljud teisedki äritegijad, usaldame tihti oma kõhtu ja kõrva. Sihtgrupi valik on praegu isetegijate üks kõige keerulisemaid küsimusi.

Oma raadiokanal annab kindlasti eelise ja see oli ka asja üks idee -- mitte ainult minna reklaamiturult suurt raha kokku kraapima.

Hetkel kuum