5. november 1996 kell 22:00

Elektri- ja tahkekütusekatlad ei suuda konkureerida gaasiga

Külmas korteris kütteperioodi algust oodates võib majaelanikel tekkida soov omada autonoomset keskkütet. Ärikataloogi telefoniraamatust hakkasid silma kolm keskküttekatelde müüjat -- Vesiterm, Efipa ja Callevel. Küsisime nimetatud firmadest universaalküttega (tahke- ja vedelküttel) keskküttekatelt 30 korteriga (2700m²) paneelmajale. Vesitermi poolt arvutati välja, et katla ligikaudne võimsus peab olema 190 kw.

Kui Vesitermil oli olemas universaalküttega katel, siis Efipal oli pakkuda vaid eraldi vedelküttel ja gaasil töötavad ja elektriküttel töötavad katlad. Callevelis ei olnud aga poe direktorit kohal ja müüja ei suutnud katelde kohta anda mingisugust informatsiooni.

Pakkumuste hindamisel on toetutud Eesti Tööstusprojekti projektijuhi Raul Rahumäe arvamustele. ÄP

Katla kasuteguri näidud on normaalsed. Tegemist on küll kvaliteetse, kuid suhteliselt kalli katlaga. Hinna ajab kõrgemaks kliendi poolt valesti esitatud nõue katla universaalsuse kohta. Väga palju lähevad maksma tahkekütuse lisaseadmed.

Sellises suurusjärgus katelde puhul tuleb puidu ja briketi kasutamisest loobuda, kuna see nõuab ekspluatatsioonis mitmeid lisatingimusi alates teeninduspersonali olemasolust kuni kütteladudeni. Tahkekütusekatelde soetamisele tasub mõelda juhul, kui vajalik küttevõimsus ei ületa 50 kw.

Elektrikütte katel on gabariitidelt väike, kergesti üles seatav ja hinnalt odav. Ometigi on elektriküte väga jõuka inimese küte. Temagi suudab seda nähtavasti taluda ainult järgmisel paaril aastal, kuni elektrihind tõuseb eeldatavalt 3--4 korda. Isegi praegu suudab elektriküte gaasi ja õliga konkureerida vaid öise tariifi kasutamisel. Kui tekib vajadus sooja järgi ka päeval, on vaja öise tariifiga saadud soe akumuleerida. See nõuab veepaagi või keraamilise akumulaatori olemasolu, mis teeb aga algselt odava elektrikatla kalliks.

Gaasiküttega keskküttekatlale ei ole konkurenti ei katla hinna ega toodetava soojuse hinna osas. Erinevalt elektri hinnast on gaasi ja õli hinnad juba praegu maailmatasemele tunduvalt lähemal, mistõttu ei ole oodata nende edasist suurt tõusu. Tasso kateldel on ka väga head kasutegurinäita- jad.

Erinevalt suuremõõtmelisest universaalküttega katlast on neid kerge paigaldada ilma eraldi katlamajata korterelamu keldrisse (jääb ära keldriuste lõhkumine või katla monteerimine kohapeal).

Hetkel kuum