25. november 1996 kell 22:00

Idaeurooplaste tee ELi pole kerge

Santer märkis veel, et ELi täitevvõim ei kavatse liitumistingimuste puhul pigistada silma kinni uute kandidaatide puuduste juures.

«Tema arvates pole mõtet spekuleerida esimeste võimalike liikmete, liitumise aja ega uute kandidaatide üle,» ütles Santeri esindaja pärast komisjoni tormilist istungit, kus arutati ELi liikumist järgmisse sajandisse.

«Komisjon ei välista võimalust, et liitumine toimuks mitmes etapis... Iga kandidaati hinnatakse tema väärtuste järgi... Samas ei kavatse komisjon jätta arvestamata erinevusi uute kandidaatide vahel,» ütles Santeri esindaja.

ELi täitevvõimu esindajad koostavad praegu ettekannet Ungari, Poola, Tshehhi, Slovakkia, Bulgaaria, Rumeenia, Sloveenia, Eesti, Läti ja Leedu kohta, mis esitatakse ELi valitsustele tutvumiseks.

Santeri sõnul esitab komisjon oma soovitused objektiivselt ning Ida- Euroopa riigid ei peaks mingite eritingimuste saamiseks lootma oma sõpradele ELi liikmesriikide seas. Ta rõhutas, et liikmestaatuse taotlejad peavad pidama liitumisläbirääkimisi ELi praeguste seaduste alusel ega saa taotleda mingit lisaaega esitatud tingimuste täitmiseks. REUTER-ETA

Hetkel kuum