15. detsember 1996 kell 22:00

Käibemaksuseadus muutus jälle

Maksud

Riigikogu muutis taas käibemaksuseaduse § 20. Enammakstud käibemaks tagastatakse nüüd seaduse alusel nii, nagu see oli septembris kehtestatud rahandusministri korraga. Enammaksest, mis ei ole seotud 0 % määraga, kuulub tagastamisele see osa, mis ületab järgmise maksustamisperioodi maksmisele kuuluva käibemaksu, kusjuures tagastamine toimub järgmise maksustamisperioodi maksutähtpäevast alates 30 päeva jooksul.

Kuidas saab maksumaksja teada, kui suur on tema järgmise perioodi maksmisele kuuluv käibemaks, ei ole teada. Näiteks kui maikuu käibemaksu arvestuses tekib enammakse, esitatakse vastav deklaratsioon juunis, tagasitaotluse võib reaalselt esitada aga alles 20. juuliks ning tagastamine peab toimuma 18. augustiks. Kasulik on nii kaua mitte oodata. Parem on taotleda enammakstud käibemaksu arvestamist mõne teise maksuliigi maksmisele kuuluva osa katteks.

Hetkel kuum