9. jaanuar 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Väärtpaberiinspektsiooni peadirektori Vahur Loki sõnul teeb inspektsioon kõik, et selgitada väidetava valitsusametnike ebaseadusliku Ühispanga aktsiaostu tagamaid.

Lokk ütles, et väärtpaberiinspektsioonil on teada kõigi nende firmade ja üksikisikust ostjate puhul inimeste nimed, kes ostsid detsembris börsi kaudu Ühispanga aktsiaid.

Lokk märkis, et kuna ajakirjanduses on juttu olnud HF Arenduse klientidest ja selle firma võimalikust aktsiaostust oma klientide kasuks, soovib inspektsioon kontrollida HF Arenduse kliendilepinguid. BNS

Eluasemefond hakkab nelja kommertspanga kaudu jaanuari jooksul tagastatud majade üürnikele eluasemelaenudeks väljastama erastamisest laekuvat raha.

Eluasemefondi direktor Jüri Lukas teatas, et fond korraldas laenuressursi jagamiseks Eesti kommertspankade vahel konkursi ning valis välja Ühispanga, ERA Panga, Hoiupanga ja Forekspanga.

Valitsuse määrusega on Eluasemefondile laekuvast erastamisrahast 60% määratud tagastatavate eluruumide üürnike ümberasumiseks või eluruumi ostmiseks, 20% kohalikele omavalitsustele tagastatavate majade üürnikele üüripindade ehitamiseks, renoveerimiseks või ostmiseks ning 20% õigusjärgsetele omanikele tagastatud elamute renoveerimiseks. BNS

Venemaa välisminister Jevgeni Primakov ütles neljapäeval, et Venemaa peaks kehtestama majandussanktsioonid riikidele, mis diskrimineerivad etnilisi venelasi, tuues näiteks Eesti.

Ärgitades valitsust Eesti suhtes sanktsioone rakendama, ütles välisminister, et ligi 60% Eesti rahvuslikust tulust on saadud kaubavahetusest Venemaaga.

Möödunud aasta lõpus süüdistas Venemaa riigiduuma venelaste õiguste rikkumises Lätit ja nõudis Lätile majandussanktsioonide kehtestamist. REUTER-BNS

Kaabellevifirma Starman tellimusel alustab ehitusfirma FCM esmaspäeval Mustamäel 8 mln krooni maksva kõrgtehnoloogilise televisioonikeskuse ehitamist.

Starmani tegevdirektor Peeter Kern ütles, et uude hoonesse tuleb peale teeninduskeskuse ja bürooruumide ka Starmani kaabel-TV peajaam, mis edastab kaabel-TV programme kõigile firma abonentidele. Keskuse valmimistähtaeg on 1. mai. BNS

Valitsuse koostatav selle aasta majanduspoliitika elluviimise kava on laiahaardeline dokument, milles kajastub kogu valitsuse elluviidav poliitika mitmes valdkonnas.

Majandusminister Jaak Leimann ütles neljapäeval, et kava ei sätesta detailselt majanduspoliitikat, vaid käsitleb laiemalt nii sotsiaal- ja välispoliitika valdkondi kui kogu valitsuse poliitikat. Ta lisas, et valitsus võtab lähiajal plaani ka detailse majandusprogrammi koostamise. See määratletakse ministri sõnul neljapäeval arutatavas esimese kvartali tööplaanis. BNS

Riiklike tööhõiveametite vahendusel otsis detsembris tööd 37 350 tööta tööotsijat, mis on 4,3% Eesti kõigist tööeas elanikest. Mullu oktoobri ja novembriga võrreldes tööotsijate arv ei kasvanud.

Riigi tööturuameti andmetel on tööotsijate arv kõige suurem Võrumaal (12% maakonna tööealistest). Teisel kohal oli tööotsijate rohkuselt detsembris Ida-Virumaa (8,1%). Tööta tööotsijaid oli vähe registreeritud Tartumaal (2,2%), Pärnumaal (2,3%), Lääne-Virumaal (2,4%) ning Harjumaal ja Tallinnas (2,9%). Viimases kolmes piirkonnas kasvab tööotsijate arv pidevalt. BNS

Hotellis Central alustati ümberehitustöid koosolekute keskuse loomiseks, mis peaks valmima märtsis. Keskuse ehituslik maksumus on 2,5 mln kr, teatas hotelli müügijuht Ene Truusa.

Keskuse ehitamist alustati eesmärgiga suurendada konkurentsivõimet teenuse pakkujate hulgas, lausus Truusa. Seni oli hotellis Central vaid üks maksimaalselt 20 inimest mahutav ruum. Kevadeks valmib kaks saali mahutavusega 120 ja 200 inimest. ÄP

Hetkel kuum