19. veebruar 1997 kell 22:00

Volikogu valmistub Jüri Otti vallandama

Täna arutusele tulevas volikogu otsuse eelnõus on öeldud: «Mõista hukka Tal-linna kesklinna valitsuse tegevus munitsipaaleluruumide eraldamisel tööandja eluruumina ja nende hilisemal erastamisel.» Eelnõu kohaselt teeb volikogu ettepaneku karistada ametnikke, kelle süül rohkem kui 200 Tallinna kesklinna korterit kuulutati tööandja eluruumiks, seejärel kustutati tööandja eluruumide nimekirjast ja erastati. Muuhulgas sai sel viisil korteri peaminister Tiit Vähi tütar Evelin.

Tallinna linnapea Robert Lepikson on öelnud, et ei kavatse kesklinna valitsuse korteritehingute kohta lõplikku seisukohta võtta enne, kui oma hinnangu on andnud linnavolikogu.

Linnavolikogu pressiesindaja Jakko Väli ütles, et otsuse vastuvõtmine on väljaspool kahtlust, ehkki volikogu liikmed ei ole juristide eksperthinnangut veel näinud.

Volikogu toetub otsust tehes Tartu ülikooli avaliku õiguse instituudi professori Ralf Naritsa ja professori kt Kalle Meruski arvamusele, mille kohaselt on kesklinna valitsus oluliselt ületanud oma pädevuse piire ja rikkunud nii elamuseaduse kui ka eluruumide erastamise seaduse sätteid.

Jüri Ott viibib mitmendat nädalat haiguslehel. Linnavalitsuse tundmatuks jääda soovinud ametnik lausus, et Otil on ammused probleemid südamega ja praegu käib ta uuringutel. Sinisel lehel olevat töötajat ei saa vallandada.

Hetkel kuum