10. märts 1997 kell 22:00

Õiendus

Kuigi tuludeklaratsioon on raamatupidamise kasumiaruande järgse kasumi korrigeerimine vastavalt tulumaksuseadusele ja deklaratsioonijärgne tasumisele kuuluv tulumaks on raamatupidamises tulumaksu kulu, kehtestab nimetatud määrus siiski tulumaksuseaduses sätestatud ettevõtte tuludeklaratsiooni vormi ja täitmise juhendi muudatused. Raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest, koostatakse raamatupidamise seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel.

Samuti ei kehtesta määrus muudatuste sisseviimist maksustamisel, vaid deklaratsioon viiakse kooskõlla tulumaksuseaduse muudatustega.

Raamatupidamise aastaaruanne tuli ka enne nimetatud määruse jõustumist koostada täiskroonides.

Hetkel kuum