13. märts 1997 kell 22:00

EBRD eraldas Eestisse esimese allutatud laenu

Eile sõlmitud lepingu kohaselt annab EBRD nelja miljoni Saksa marga ehk 32 miljoni krooni suuruse allutatud laenu Forekspangale kümneks aastaks.

EBRD juhatuse liikme David Hexteri sõnul pakuvad nad allutatud laenu võimalust vaid parimatele partneritele ning ühest riigis mitte rohkem kui kolmele.

EBRD Eesti esindaja André Küüsvek ütles, et allutatud laenu on kavas anda ka paarile teisele Eesti kommertspangale. Pankade huvi on laenu vastu suur, lisas Küüsvek.

Forekspanga nõukohu esimehe Ivar Luki sõnul kasutab pank allutatud laenu klientide pikaajaliseks finantseerimiseks. Põhiliselt jaguneb laen pikaajalistele krediteerimislaenudele, osa ka eluasemelaenule, rääkis Lukk.

Allutatud võlakohustusi ei kanta otseselt panga omakapitali, vaid Eesti Panga poolt omakapitaliga võrdsustatud vahenditesse, mille hulka võib arvata ka allutatud võlakohustused.

Allutatud laen erineb krediidiliinist, sest panga pankrotistumise korral tagastatakse allutatud laen ja maksmata intressid alles pärast esmaste võlanõuete rahuldamist.

Luki sõnul kantakse laen panga omavahenditesse ja sellega kaob pangal vajadus emiteerida uusi aktsiaid ning aktsia puhasväärtus ei lange. Saadud laen võimaldab hoida panga omavahendid kasvava bilansimahuga tasakaalus ja aitab saavutada aasta lõpuks 11protsendilise kapitali adekvaatsuse, lisas Lukk.

Forekspanga omakapital oli veebruari lõpus 136 mln krooni. Allutatud võlakohustusi oli 10,5 mln krooni.

David Hexter hindas Eestit nende hulgas üheks kõige rohkem edasiarenenumaks riigiks, mille finantssektorit iseloomustavad hea kapitali adekvaatsus, likviidsus ning rentaablus. Hexter ütles, et Eesti arengut silmas pidades EBRD abi siin kahe-kolme aasta pärast enam ei vajata.

EBRD on loodud üleminekuaja Ida-Euroopa riikide abistamiseks. Panga osalus Eestis on 2,4 mld krooni, finantssektorisse on ta investeerinud 800 mln krooni.

Hetkel kuum