31. märts 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Ringhäälingunõukogu otsustas eile soovitada Eesti TV peadirektoril Hagi ?einil pöörduda õiguskantsleri poole, et selgitada, kas keeleameti määratud trahv eestikeelse tõlketa venekeelse «Aktuaalse kaamera» eetrisse laskmise eest oli määratud õiglaselt.

Hagi ?ein sai keeleametilt trahvi 220 krooni. Ringhäälingu nõukogu esimehe Paul-Eerik Rummo sõnul ei jõutud nõukogus eile otsusele, kas tõlgendada ?einile määratud trahvi kui õiguspärast karistust. «Keeleseadus ütleb, et ringhäälinguluba omavad raadiod ja televisioonid peavad võõrkeelsed kõnetekstid tõlkima eesti keelde,» lausus Rummo. «Ringhäälinguseaduse järgi aga avalik-õiguslikud organisatsioonid nagu ETV ringhäälinguluba ei vaja ja neil seda üldse ei olegi.»

Keeleameti keeleinspektsiooni juhataja Leho Klaser ütles, et ei soovi Hagi ?einile määratud trahviga seonduvat kommenteerida.

Rummo sõnul toimub täna kultuuriministeeriumis ümarlaud, kus arutatakse keeleseaduse täpsustamisega seotud küsimusi. ÄP

Tallinna--Helsingi laevaliinil reisijateveoga tegelev AS Hansatee teatas, et seoses raskete jääoludega Helsingi sadamas on sunnitud katamaraan Tallink Ekspress oma reisijad Soome poolel jääle laskma enne sadamat.

Terminaali toimetab Hansatee reisijad juba Soomest vastu saadetud spetsiaalse reisijateveoks kohandatud põdrarakendiga.

Hansateest edastati, et firma loodab klientide mõistvale suhtumisele ning jääolude peatsele paranemisele. ÄP

Laevakompanii Silja Line alus Silja Festival tegi esmaspäeval viimase reisi Tallinna--Helsingi liinil.

Silja Line'i Eestis esindava reisibüroo Baltic Tours arendusdirektor Rain Rang ütles, et Silja Festival läheb suveks Turu--Stokholmi liinile, nagu see oli ammu planeeritud.

Rangi sõnul jääb Silja Festival Turu--Stokholmi liinil asendama seal seni kurseerinud Silja Scandinaviat, millega Silja Line lõpetab rendilepingu.

Rangi sõnul on Tallinna--Helsingi liinile lisaks praegu käigus olevale Wasa Queenile oodata uue ja suurema laeva tulekut. BNS

Norma teatab homme börsile ettevõtte teise kvartali täpsustatud majandustegevuse prognoosi ning ilmselt suurendab tänavust kasumiprognoosi, ütles Norma nõukogu esimees Jüri Käo.

Kuna aasta algus on olnud prognoosist märgatavalt edukam ning Norma eeldab soodsa turusituatsiooni jätkumist, siis ettevõte korrigeerib prognoose, selgitas Käo.

Norma nõukogu arutas eile veebruari majandustulemusi, tütarettevõtte käivitamist Venemaal ning aktsionäride üldkoosoleku korraldamist, kinnitas Käo. Tema sõnul on Norma Venemaa tütarettevõte Norma Osvar käivitunud ootuspäraselt. BNS

Pärnu linnakohus kuulutas eile välja Pärnu piimatoodete kombinaadi pankroti.

Kohtu poolt koos Vahur Krinaliga pankrotihalduriks määratud Kadi Viira ütles, et kuigi kombinaadi esindaja hinnangul on ettevõtte makseraskused ajutised, pidas kohus Pärnu piimatoodete kombinaadi makseraskusi pidevaks.

Viira sõnul on kombinaadil bilansi järgi võlgu 18,8 miljoni ning vara 31,8 miljoni krooni väärtuses.

Varade hulgas on 11,8 miljoni ulatuses laekumata arveid, mille kättesaamine on vähetõenäoline, märkis Viira. BNS

Põllumajandusse tuleks lähiajal investeerida 900 miljonit krooni aastas, ütles eile maarahva kongressil ühe põhiettekande pidanud põllumajandusülikooli dotsent Leo Lilover.

Samuti peaks Liloveri sõnul võimaldama põllumajandustootjatel võtta pikaajalisi laene, rekonstrueerima maaviljeluse tehnilist baasi ja uuendama farmimajandust, eelkõige piimamajandust.

Tartu ülikooli professor Janno Reiljan ütles, et Eestis on äärmiselt ebasoodne põllumajanduspoliitika. «Väidetavalt on Eestis liberaalne põllumajanduspoliitika,» ütles Reiljan. «Kuid riik on subsideerinud tööstust ja pangandust rohkem kui põllumajandust.» BNS

Tallinna transpordiametile laekus tähtajaks pealinna tasulise parkimise ideekavandi konkursile kaheksa pakkumust. Transpordiameti juhataja asetäitja Mati Irval ütles, et laekunud ideekavandid avatakse avalikult täna.

Parima pakkumuse väljaselgitamiseks kulub Irvali hinnangul umbes nädal. Parima pakkujaga alustab Tallinna linnavalitsus läbirääkimisi. Irval selgitas, et ideekavandid ei sisalda veel hinda, vaid ainult uue korralduse plaani.

Seni korraldab Tallinnas tasulist parkimist ME Valika, mille töö on saanud kriitika osaliseks. Samuti on linn kaalunud võimalust kasutada tasulisel parkimisel kesklinnas automaatides tasumiseks ASi Eesti Telefon maksekaarte. BNS

Eesti Telefon kinnitas, et investeeringute maht maasidesse on tunduvalt suurem, kui see äriplaanis kajastub, kuna osa sellest sisaldub varjatult aasta koguinvesteeringute hulgas.

ASi Eesti Telefon äriplaani järgi investeerib firma tänavu otse maasidesse 100 miljonit krooni, kuid sellele lisandub veel vähemalt sama palju varjatud investeeringuid, mis ei kajastu aruannetes, ütles eile firma baasvõrgu direktor Rain Rebane.

Valitsus ei kinnitanud eelmisel teisipäeval esimesel lugemisel Eesti Telefoni esitatud äriplaani teist versiooni aastateks 1997--2000, selle üks põhjus oli maale suunatavate investeeringute vähene kajastamine.

Eesti Telefoni võrgujuhtimise keskuse juhataja Toivo Praakeli hinnangul võib telefon igasse Eestimaa paika jõuda kahe aasta pärast.

Kokku investeerib Eesti Telefon tänavu 650 miljonit krooni. BNS

Harju maakohus ei rahuldanud eile firma North-West Technology pankrotiavaldust keemiatööstusettevõtte Ceosil vastu.

Harju maakohtu tsiviilkantselei sekretär ütles, et kohus ei rahuldanud hagi ega kuulutanud pankrotti välja.

North-West Technology nõuab Ceosililt üle 200 000 USA dollari. Ceosili ajutise pankrotihalduri Gennadi Mihelsoni sõnul on Ceosili võlg 50 miljonit krooni.

North-West Technology esindaja Andrei Burov ütles eile, et firma ei jäänud kohtuotsusega rahule. Kas nad kaebevad kohtuotsuse edasi, ei osanud Burov öelda. Midagi me kindlasti ette võtame, lisas ta. BNS-ÄP

Aasta alguses Eesti kinnisvaraturgu elavdanud erastamisväärtpaberite (EVP) laenude mõju hakkab vähehaaval vähenema, kinnitas ASi Pindi Kinnisvara vahendusgrupi juht Kalev Roosiväli.

Roosiväli sõnul ei mõjuta kaugemas perspektiivis EVP laenuturu tekkimine kinnisvara hindu, kuigi aasta algusest on suurenenud surve kinnisvarahindadele.

Roosiväli ütles, et enim on nõutud kahe-kolmetoalised korterid, mille hind jääb alla 200 000 krooni. Ta lisas, et inimesed soovivad tihti muretseda korteri suhteliselt lühikese aja jooksul. BNS

Audiitorfirma Deloitte & Touche kontrollis Ühispanga ja Põhja-Eesti Panga 5. jaanuaril sõlmitud liitumislepingut ja leidis, et vahetuskurss kümme Ühispanga aktsiat ühe Põhja-Eesti Panga aktsia eest on sobiv.

Audiitorite hinnangul ei kahjusta liitumine kummagi panga võlausaldajate huve.

«Oleme kontrollinud liitumise osana lepingut Põhja-Eesti Pangale üleantavate varade kohta,» märgivad audiitorid. «Esineb ebakindlus mõnede varade täpse väärtuse suhtes, kuid see ei ähvarda kummagi panga võlausaldajate huve.»

Ühispanga aktsionäride üldkoosolekul 12. aprillil palub panga nõukogu aktsionäridelt volitusi, et müüa vahetatud aktsiad aktsionäridele ja töötajatele. Müügihinna ja müügitingimused otsustab nõukogu, märgivad audiitorid.

Tehingutest tulenev oodatav ülekurss läheb Ühispanga reservidesse. BNS

Põllumajanduse edendamise komisjon esitas eile valitsusele ettepaneku kehtestada ligikaudu 10protsendiline imporditud sealiha tollimaks.

Komisjoni liige Tiit Maidre ütles, et komisjoni hinnangul saab tolle soovitada ainult sealiha puhul. Imporditoll sealihaturu tasakaalustamiseks lepitakse täiendavalt kokku, aga ilmselt tuleb see Maidre sõnul kümne protsendi piires. Imporditollidelt laekuks riigile ligikaudu 26 miljonit krooni.

Komisjon toetab Maidre sõnul ka hektaritoetust teraviljale -- nisu, rukis, oder ja kaer -- 500 krooni hektari pealt. See on registreeritav ega vaja erilist administreerimist ning annaks põllumajandustootjate tuludele selles valdkonnas juurde kümme protsenti, ütles Maidre. BNS

Mullu neljandas kvartalis kasutas Eesti turismifirmade teenuseid välissõitudeks üle 54 300 Eesti elaniku, mis on 1,6 korda rohkem kui 1995. aasta samal ajal.

Statistikaameti teatel põhjustas Eestist välismaale suunduva turismi kasvu Soome ja Rootsi sõitnud ühepäevareisijate arvu suurenemine. Eesti turisti reis välismaale kestis keskmiselt 2,8 päeva.

Eesti turismifirmade poolt mullu neljandas kvartalis vastu võetud 289 000 välisturistist viibis 259 300 ehk 90 protsenti Eestis alla ühe päeva. 99 protsenti ühepäevaturistidest tuli Eestisse Soomest. 1995. aasta neljanda kvartaliga võrreldes vähenes Soomest tulnud ühepäevakülastajate arv 33 protsenti. BNS

Eesti majandusminister Jaak Leimann kutsus Venemaa endise majandusministri, praegu riigi makromajanduslikku arengut kureeriva portfellita ministri Jevgeni Jassini Eesti reformidega tutvuma. Leimann esitas ministrile kutse temaga reedel Moskvas kohtudes.

Leimanni hinnangul on Jassin Vene tippjuhtide seas küllalt mõjuvõimas, et omalt poolt kaasa aidata Eesti-Vene kaubandussuhteid piiravate takistuste kaotamiseks.

Eelkõige on selleks vaja sõlmida kahe majandusministeeriumi vaheline koostööprotokoll, kust saab edasi liikuda laiemale pinnale. Leping on Eesti esmases versioonis on juba olemas.

«Jassin lubas selle idee majandusministrile edasi anda, teksti juba redigeeritakse ja nähtavasti lähen ma lähemal ajal Moskvasse sellele alla kirjutama,» ütles Leimann. Ta ei osanud öelda, millal külaskäik teoks saab. BNS

Hetkel kuum