8. aprill 1997 kell 22:00

Elektriküte ei päästa suurtest küttekuludest

Iga tarbija võib loobuda meie teenetest, teatades kuu aega ette. Ma arvan, et ega me muud ei suudagi peale suruda.

Üksikute korterite kohta on meid linnavalitsusest inspekteeritud, et nemad tsentraalküttest loobuda ei saa. Korteriühistutel peab loobumise korral olema tehtud kiri Tallinna Soojuse direktorile ja kirjal peab olema ühistu esimehe allkiri. Kui korteriühistut pole moodustatud, siis kuulub maja kinnisvarahooldusele. Meie aktsepteerime majaomaniku otsust.

Lõpetame kütte andmise avalduses näidatud aja järgi, kuid mitte varem kui üks kuu. Varem pole see tehniliselt võimalik.

Haabersti kontekstis julgen tsentraalküt-test loobumise ideed nimetada tehniliseks absurdiks. Mõned elanikud on üle läinud elektriküttele. Hindasid võrreldes näeme aga, et elekter on veel kallim kui soojus. Elekter maksab praegu 45 senti/kWh, soojus 28 senti/kWh. Elektri öine tariif jääb sooja hinna lähedusse.

Oleme tsentraalküttest loobujatele säilitanud ka 20 protsenti küttearvest. See on põhjendatud korteri asumisega maja koosseisus. Korteri konstruktsioonid -- põrand, lagi ja siseseinad -- on soojad maja arvel. Kui korter seisaks eraldi, võtaks tema üleskütmine ju täiendavat energiat. Tegelikkuses on see protsent isegi 50 ligidal. Küttearve säilitamise üks põhjus on ka soov võtta hoogu maha elektrikütte taotlejatel. Tänaste elektrivõrkude juures ei saa elektrikütet lubada kõigile taotlejatele. Võrgud ei kannata välja.

Gaasiküte eeldab Haaberstis mahukaid investeeringuid, kuna puudub gaasitrass. Kus gaasitrass olemas, võib gaasiküttele üleminekut kaaluda. Soojussõlme asendamine gaasikütte seadmega on üsna lihtne.

Tehniliselt on tsentraalküttest eraldumine võimalik ka ühel korteril. Radiaatorid on võimalik nii välja lõigata ja torud ühendada, et tsirkulatsioon ülemises ja alumises korteris ei katke. Piltlikult öeldes pistik lühistatakse. Korterist läbijooksev toru kaetakse isolatsioonplaatidega kinni.

Akende soojustamine ja radiaatoritele termostaatide ning ventiilide paigaldamine on ühe korteri puhul maja küttearvele piisake meres. Need ehitused tuleb ette võtta korraga terves korteriühistu.

Hetkel kuum