28. aprill 1997 kell 22:00

Reisi tühistamine

Kindlustusselts hüvitab kliendile reisi ära- jäämisest põhjustatud kahjud, st kasutamata jäänud transpordipiletid või reisipaketi hinna järgmistel tingimustel:

-- kui reisi ärajäämise põhjustas kliendi äge haigestumine või tõsine kehavigastus. Kindlustusseltsile tuleb esitada arstitõend, haigusleht, arsti diagnoos, soovitavalt arsti kaaskiri reisimise vastunäidustuste kohta, samuti transpordi või reisiteenuste ostudokumentide koopiad.

-- kui reisi ärajäämise põhjustab abikaasa, laste, vanemate (mõne kindlustusseltsi tingimustes ka õe, venna, kasulapse, abikaasa lapse) äge haigestumine, tõsine kehaline vigastus või surm. Siis tuleb esitada arstitõend, haigusleht, arsti diagnoos, soovitavalt arsti kaaskiri tõendamaks, et isikul on meditsiiniliselt tõestatud eluohtlik seisund ning isik ei ole võimeline toime tulema kliendi abita. Surma puhul tuleb esitada surmatunnistus. Samuti transpordi- või reisiteenuste ostudokumentide koopiad.

-- kui reisi ärajäämise põhjustas kliendi varaga toimunud kahjujuhtum -- tulekahju, veeuputus, sissemurdmine jne, mis nõuab kliendi viibimist Eestis ettenähtud päeval. Kindlustusseltsile tuleb sel juhul esitada politsei jms tõendid, ka transpordi- ja reisiteenuste ostudokumentide koopiad.

Olenevalt kindlustusseltsist on reisi ärajäämisest põhjustatud kahjude väljamaksmisel mitmeid täiendavaid nõudeid. Näiteks peab reisikindlustusleping olema sõlmitud vähemalt 2--3 ööpäeva enne reisi algust ja mõistagi enne reisi ärajäämist põhjustavate asjaolude ilmnemist ja mitte lühema lepingu kestuse ajaga kui konkreetse reisi kestus.

Hetkel kuum