4. mai 1997 kell 22:00

Multimeedia keeleõpetuses

CD-ROMidel ilmub uusi ja järjest efek-tiivsemaid keeleõppeprogramme. Interaktiivsete programmide hulgast võib leida laia valiku üldkeeleõppeprogramme, kus õppija saab alustada nullist ja lõpetada märkimisväärse võõrkeeleoskusega, kas inglise, saksa vm keeles. Programm õpetab, korrigeerib ja kontrollib nii õppija suulist kui ka kirjalikku väljendust.

Seni suurim ja põhjalikum inglise keele õppeprogramm «BBC English» on 24 CD-ROMil, see algab nulltasemest ja lõpeb ärikeelega.

Interaktiivsed ärikeele õppeprogrammid on suunatud tööalase võõrkeele õpetamiseks. Kui need on installeeritud firma arvutisse, võib töötaja valida parajasti vajamineva teema (nt läbirääkimised, koosolek, esitlus, telefon) ja ennast kiiresti ette valmistada. Programmid võimaldavad kohest enesekontrolli ja korrigeerivad õppijat nii sõnavara, grammatika kui ka häälduse osas. Lisaks kõigele on nende abil keeleõppimine huvitav, sest ühendatud on tekst, heli ja liikuv pilt.

Paljudes riikides on väga levinud sõnaraamatute, entsüklopeediate jm teatmeteoste kasutamine arvuti abil. Kasutaja saab korraga avada sõnaraamatu ja tõlgitava teksti. See võimaldab sõnaraamatust tõlgitavasse teksti automaatselt tõlkeid üle kanda ning kiiresti tõlkida või dokumente, ärikirju jms koostada.

Hetkel kuum