3. juuni 1997 kell 22:00

Liiga suured tasumäärad?

Mina pean notaritest lugu ja arvan et nad teevad korralikku tööd, nad on vastutulelikud. Seadused on meil ka niisugused, et vasturääkivusi ja kollisioone on küllalt palju. Seoses sellega, et notareid on Tallinnas küllalt arvukalt, on neil tekkinud konkurents ja võrreldes aastatetaguse nõukogude ajaga, millal notarid olid tõrjuvad kliendi suhtes, arvan ma seda, et notarid on kliendisõbralikud, jäädes samal ajal seaduse raamidesse.

Tasudega on nii, et mida paremini inimene teenib, seda parem on tema meeleolu, seda paremini suhtub ta ka inimestesse. Ma arvan, et notarid, nagu teistelgi erialadel töötajad, võiksid teenida hästi. Notarid teenivad praegu hästi ja mul on selle üle hea meel.

Notaritel oli omal ajal väga hea lobby. Nad suutsid oma ametkondlikke huve väga hästi kaitsta. Teiselt poolt, olles ise maksumaksja ja kliendi rollis, ütleksin, et selles suhtes on neil ka õigus, et lihtinimese teenuste osas võiks diferentseeritus suurem olla. Ärilisest küljest tehingutega, mis on äärmiselt suurte numbritega, tuleb teenustasu tõesti kümnetes ja sadades tuhandetes. See on suur summa, aga ärimehele, kes liigutab miljoneid, ei ole see nii määrav.

Ärimehe jaoks on tähtsam see, et notar annab talle kindluse, et kõik on seaduslik. Selle eest on nad nõus advokaatidele kõvasti maksma ja on nähtavasti nõus maksma ka notaritele.

Vaesemale kihile võiks nendele orienteeritud teenused -- testamendid ja konsultatsioonid -- diferentseeritult veel madalamad olla. Notarid pööraksid pale rahva poole ja ütleksid, et vaesematele nad teevad alla omahinna ja rikastele üle omahinna.

Asi, mis silma torkab, on muidugi see, et pandilepingute sõlmimisel tuleb notaritasu maksta topelt. See on kuidagi niimoodi äriellu sisse läinud ja sellega vist enam väga ei võideldagi. Omal ajal kui ta tuli, oli see küll üllatav.

Notari institutsioon on vajalik ja tegelikult saab kõnelda ainult sellest, miks need määrad just niimoodi on kehtestatud. Aga mind see väga ei häiri, v.a ainult see pantimise lugu.

Muus osas las need määrad olla niisugused, nagu nad on. Seda muidugi firma tasandilt. Eks üksikisikutele võivad need tuhanded kroonid olla väga kallid.

Me ei ole teinud nii mahukaid tehinguid, et ettevõtte eelarvet oluliselt mõjutavaid kulusid oleks tulnud, aga teadupärast iga tasu on töö mõõdupuu ja ma ei tea, kuivõrd mahukas see töö on. Loomulikult vastutus on seal suur, eriti suurte tehingute puhul.

Tundub siiski, et tasud on suuremad, kui tänane Eesti keskkond eeldab ja lubab. Mõnelgi puhul nad võivad sundida illegaalselt asju ajama.

Iga äri mõte on rohkem raha saada. Notari funktsioon on üks riigi funktsioone, kas see ka seda äri põhimõtet nüüd kandma peab, ma küll kahtlen.

Hetkel kuum