19. juuni 1997 kell 22:00

Leedu kehtestab palga ülemmäära

Leedu valitsus võttis vastu määruse, millega kehtestatakse riigiettevõtete juhtkonnale makstava palga ülempiir. Määruse kohaselt võib riigiettevõtte tippjuhtkonna palk olla maksimaalselt viis ettevõtte keskmist kuupalka.

Tippjuhtkonna palgad peab enne 30. juunit kinnitama ettevõtte juhatus ja järelevalvenõukogu.

Määruse kohaselt on riigiettevõttel keelatud maksta palgalisasid ja teha eraldisi heategevuseks, kui kvartali kasum on väiksem kui seitse protsenti omakapitalist. Rohkem kui 10 000 liti suuruse sponsorsumma eraldamiseks on vaja omanike nõusolekut.

Leedu reformi- ja regionaalministri Kestutis Skrebyse sõnul on määruse eesmärk vähendada juhtkonna ja tööliste palgaerinevusi, tihti maksti kahjumiga töötavate ettevõtete juhtkonnale mitu korda kõrgemat palka kui töölistele. ELTA-ETA

Hetkel kuum