26. juuni 1997 kell 22:00

Karusloomakasvandused protsessivad raha pärast

Vahetult enne Raku karusloomakasvanduse pankrotistumist ehitatud Karjaküla söödakompleks maksis 35 miljonit krooni ja sellest 20 miljonit maksis praeguseks samuti pankrotistunud Salutaguse kasvandus.

Juba 1994. aastal esitas AS Salutaguse Karusloomakasvandus Tallinna linnakohtule hagi kaasomandiõiguse tunnustamiseks söödakompleksile.

1995. a keelas Tallinna linnakohus hagi tagamiseks Raku sovhoosi pankrotihalduril kasutada söödakompleksi müügist laekuvat raha, kohustades kandma selle Tallinna linnakohtu deposiiti. Aasta hiljem tühistas linnakohus need abinõud.

Raku karusloomakasvanduse pankrotihaldur Jaak Annus müüs Karjaküla söödakompleksi möödunud sügisel ASile KSK 6,5 mln krooni eest. KSK on jätnud pärast 3,2 mln kr tasumist järgmise osamaksu tasumata.

Praegu peetakse läbirääkimisi nii ostja kui EVEA pangaga, kes oli nõus garanteerima KSK kohustuste täitmise.

Salutaguse karusloomakasvanduse pankrotihalduri Ivo Nurga sõnul teeb vara müük kolmandatele isikutele võimatuks Salutaguse huvide täitmise.

Raku sovhoosi esindava vandeadvokaat Arri Toominga sõnul on Nurga aga ise tunnistanud kompleksi müümise vajadust, kuid müügist saadud raha välja maksta enne pankrotihalduri poolt kohtule esitatud jaotisettepaneku kinnitamist ei ole võimalik.

Kui Nurga sõnul ei takista hagi tagamine Raku sovhoosi pankrotimenetlust, siis Arri Toomingu ütlusel on Raku sovhoosi 1992. aastast vältava pankrotimentluse lõpetamine otseses seoses Karjaküla söödakompleksi müügi ja kohtuvaidluse lõppemisega.

20. juunil otsustas Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium, et linnakohtu määrus tuleb tühistada osas, millega tühistati Karjaküla söödakompleksi müügist saadud raha käsutamise keeld.

Tsiviilkolleegium tunnistas, et linnakohus on tühistanud õigesti hagi tagamise määruse selles osas, millega kohustati vastustajat kandma söödakompleksi müügist laekuv raha kohtu deposiitarvele, kuna niisugust hagi tagamise abinõu ei näe tsiviilkohtupidamise seadustik ette.

Eelmisel kevadel alanud Salutaguse karusloomakasvanduse pankrot edeneb pankrotihaldur Ivo Nurga sõnul vaevaliselt. «Pudi-padi on kõvasti müüdud, aga hoonetega on probleeme,» selgitas ta. Majandi müüdavaim osa, rebasefarmid, läksid vahetult enne pankrotti OÜ Oskar kätte, mis viimastel andmetel on likvideeritud.

Hetkel kuum