26. juuni 1997 kell 22:00

Riigikontroll pole rahul tehnoloogiapargi tegevusega

Riigikontroll tegi Indrek Saulile kohustuseks lahkuda Tallinna tehnoloogiapargi direktori ametikohalt juba kaks aastat tagasi. ASi Kinex tegevdirektorina töötav Saul on Tallinna tehnoloogiapargi direktor aga siiani, rääkis riigikontrolli peakontrolör Jüri Kõrge.

Indrek Sauli selgituse kohaselt esitas ta eelmise aasta alguses tehnoloogiapargi juhatusele avalduse direktori ametikohalt vabastamiseks, kuid juhatus palus tal jätkata töötamist asendaja leidmiseni.

Riigikontrolli andmetel oli 1995. aasta juunis Indrek Saulile antud protsendita 25 000kroonine üheaastane laen kuni kontrollimise ajani tehnoloogiapargile tagastamata. Samuti oli Sauli poolt tagastamata 1995. aasta novembris avansiks antud 10 000 krooni.

«See ei olnud protsendita laen, vaid protsendid olid arvestamata, kuna laenu polnud tagasi makstud,» selgitas Saul.

Selle aasta märtsis arestis maksuhaldur Tallinna tehnoloogiapargi pangakonto ning sellega seoses oleks Kõrge sõnutsi pidanud Saul kohe oma võlad tasuma. Sauli poolt võetud protsendita laenule arvestati intressid ning Saul tasus need pärast riigikontrolli ettekirjutust. Samuti maksis ta ära 10 000 krooni suuruse laenu, teise laenu koos intressidega lubas tagastada töölepingu lõpetamisel.

Riigikontroll heitis Indrek Saulile ette ka endale kuuluva ASi S&B Kinnisvara ja tehnoloogiapargi vahel sõlmitud lepingut, mille kohaselt andis S&B Kinnisvara oma mobiiltelefonid tehnoloogiapargile, mis oli tasunud ASile S&B Kinnisvara kõnede ja aparaadi paranduste eest 16 100 krooni.

Sauli sõnul sõlmis ta lepingu tehnoloogiapargi huvides, et tehnoloogiapark ei peaks maksma telefonide ostmise eest. Ta lisas, et ei pidanud vajalikuks varjata lepingu sõlmimist enda firmaga.

Riigikontroll pidas liiga suureks ka tehnoloogiapargi kulutusi autode ülalpidamisele. Eelmisel aastal kulutas tehnoloogiapark sõiduautodele ning ühele pakiautole kokku 57 800 krooni. Tehnoloogiapargis oli makstud isikliku sõiduauto kasutamise eest üle maksuvaba piirmäära 34 800 krooni.

Tehnoloogiapark asutati 1989. aastal riikliku väikeettevõttena. 1995. aastal oli tehnoloogiapark 140 000 krooniga kasumis, 1996. aastal 205 000 krooniga kahjumis. Selle aasta esimese kvartali kahjum oli 61 000 krooni. 1. jaanuari seisuga ületasid lühiajalised kohustused maksevahendeid 151 000 krooni võrra. Maksuvõlgu oli eelmise aasta lõpu seisuga 97 000 krooni.

Selle aasta märtsis tegi tehnoloogiapark haridusministeeriumile ettepaneku tehnoloogiapark likvideerida, millega haridusministeerium ka nõustus. Jüri Kõrge sõnul ei toimu Tallinna tehnoloogiapargis juba ammu tehnoloogiaalast tegevust ning ettevõte tulnuks likvideerida juba kaks aastat tagasi.

Sauli sõnutsi luuakse tehnoloogiapargi asemel hiljemalt septembris sihtasutus, kuhu kaasatakse ka erakapitali ning mis hakkab tegelema kõrgtehnoloogilise tootmisega.

Hetkel kuum