27. juuli 1997 kell 22:00

Edutamisega kaasneb edutamisstress

Edutamisel tõuseb mõjuvõim ja seda soovib igaüks. Seepärast on edutamisväljavaade üks efektiivsemaid tööstiimuleid igas ettevõttes või organisatsioonis.

Edutamist tasub vaadata kui protsessi, mis saab alguse inimese töölevõtmise hetkest, kui antakse hinnang tema suutlikkusele üldse areneda ja karjääri teha.

Praktiline on teada, et edutamisega kaasneb edutamisstress. Stressi tüüpilisteks põhjusteks on ebamäärasus uue ametikoha suhtes, vastutuse kasv, risk ebaõnnestuda, samuti ka konkureerimine kaastöötajatega ja muu seesugune.

Edutamisstressi keskne allikas on aga sama, mis edutamise nii ahvatlevaks teeb -- mõjuvõimu tõus. Võimu suurenemine põhjustab rollikonflikti vana ja uue käitumise vahel. Edutatutele on väljakutseks kohaneda oma «mõjuvõimsa» identiteediga.

Juht peab inimest edutamisel mõistma ja toetama. Võib öelda, et ebaõnnestunud edutamine on tegelikult kõige enam hoopis edutaja luhtumine.

Hetkel kuum