5. august 1997 kell 22:00

Advokaat ründab Lepiksoni tsiviilhagiga

Heek ütles, et ta kavatseb esitada kohtule tsiviilhagi koos taotlusega vabastada hagi esitaja riigilõivu maksmisest, sest Avanteki nõue tuleneb Lepiksoni poolt toimepandud kuriteost, ettevõtte raha omastamisest.

Heek viitas nii riigiprokuröri asetäitja Alar Kirsi kirjale kui keskkriminaalpolitsei vaneminspektori Lüüri Kuivjõe määrusele kriminaalasja algatamisest keeldumise kohta. Kirs ja Kuivjõgi osutasid aegumistähtaja möödumisele, ehkki neil oli võimalik kriminaalasja algatamisest keelduda ka kuriteo sündmuse või kuriteo koosseisu puudumise tõttu, ütles Heek. Ta lisas, et tema saab teha vaid ühe järelduse -- kuritegu leidis aset, kuid see on aegunud. «Keskkriminaalpolitsei määruses konstateeritakse, et Lepikson sai Avanteki direktorina ettevõttele kuulunud metalli müügist 507 000 dollarit ja maksis sellest kassasse vaid 289 000 dollarit, mis on nüüd ka dokumentidega tõestatud,» ütles Heek.

Avantek Internationali ainuomanik, Liechtensteinis registreeritud Frankenburg Establishment on oma esindaja kaudu teinud maksuametile järelepärimise, paludes kontrollida, kas Robert Lepikson on tasunud tulumaksu Frankenburgi käest saadud 75 000 USA dollari suuruse preemia pealt.

Maksuameti peadirektori Kalev Järvelille vastusest ilmneb, et informatsioon on edastatud Tallinna maksuametile maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks. Järvelill lisas vastuses, et maksukorralduse seadusest tulenev informatsiooni salastatuse nõue võtab maksuametilt võimaluse järelepärimisele vastata.

Hetkel kuum