26. august 1997 kell 22:00

Registreerimata ettevõtted tegutsevad edasi

Pärast 1. septembrit võivad ettevõtted, kes äriregistrile pole registreerimiseks avaldust esitanud, ikkagi edasi tegutseda. Seni pole olemas täpset korda, kuidas selliseid ettevõtteid lõpetatakse.

«Seaduse järgi kuuluvad avalduse esitamata jätnud firmad lõpetamisele, kuid nad võivad edasi tegutseda samamoodi kui firmad, kes ei ole äriregistrile esitanud korrektseid dokumente ning seetõttu registrisse ei kanta,» kinnitas Tallinna linnakohtu registriosakonna juhataja Jüri Mesipuu. Ettevõtete likvideerimise täpse korra määratleb justiitsministeerium.

«Kõigepealt me ootame septembri ära, siis näeme, mis juhtub. Kui vajadus tekib, siis tuleb justiitsministeeriumi vastav määrus,» rääkis justiitsministeeriumi notariaadi- ja registriosakonna juhataja Rein Tiivel. Ta lisas, et inimene, kes justiitsministeeriumis ettevõtteregistri ettevõtete likvideerimisega tegeleb, on praegu puhkusel.

Äriseadustiku järgi peab ettevõtteregistri pidaja Riigi Teataja lisas avaldama teate kõikide lõpetatavate ettevõtete kohta. Pärast teate ilmumist on nende ettevõtete võlausaldajatel aega 4 kuud nõuete ettevõtte asukohajärgsele kohtule esitamiseks.

Firmad lõpetatakse pärast vastavat kohtuotsust. Keskäriregistri direktori asetäitja Tiit Ranne kinnitas, et nimekirjad lõpetatavate ettevõtetega ilmuvad Riigi Teataja lisas maakonniti pärast seda, kui registrid on augusti lõpus esitatud avaldused registreerinud. Ranne sõnul oli 1. augusti seisuga veel 15471 tegutsevat ettevõtet, kelle kohta äriregister polnud teatanud avalduse vastuvõtmisest. ÄP

Hetkel kuum