31. august 1997 kell 22:00

Uuri enne tegutsemist vastast

Sattudes kellegagi konfliktolukorda, kogu enne tegutsemist vastas(t)e kohta infot. Arvestada tuleb järgmiste faktoritega:

- alkoholijoove;

- sõltuvus narkootikumidest;

- psüühilised haigused;

- alkoholism;

- suur kriminaalne energia või agressiivsus;

- relvastatus, eriti tulirelvade omamine;

- kultuurilised või religioossed iseärasused;

- isikliku eluolu negatiivsed seigad: haigus, pereliikme surm, töökoha kaotus, abielukriis jne;

- teise (lähedase) isiku kohalolek;

- kalduvus suitsiidile.

Enne, kui otsustad tegutseda, proovi olukorda lahendada vestlusega. Vastavalt tehtud tähelepanekutele planeeri oma vastumeetmed.

Hetkel kuum