30. september 1997 kell 22:00

Ukraina parlament contra valitsus

Parlament lükkas häältega 313:5 tagasi presidendi veto, mille too pani põllumajandussaaduste impordi piiramise seaduseelnõule. President oli vetot põhjendanud sellega, et seaduse vastuvõtmise korral võib rahvusvaheline valuutafond (IMF) tühistada kavas oleva tagavaralaenu. Kuna uus seadus näeb ette põllumajandustoodete impordikvootide kehtestamise, siis oleks see tema sõnul vastuolus rahvusvaheliste lepingutega, mis Ukrainal on sõlmitud Euroopa Liidu ja maailmapangaga, kes on pakkunud laenu põllumajanduse restruktureerimiseks. See ei sobi kokku ka vabakaubanduslepingutega, mis Ukrainal kehtivad paljude riikidega ja mis lubavad impordipiiranguid seada ainult juhul, kui need on kooskõlas maailma kaubandusorganisatsiooni kokkulepetega.

Eesti Ukraina saatkonna majandusnõunik Lembit Luht, kes parajasti valmistab ette 22 Eesti firma -- Orto, Flora, Remedia, Kreenholmi jt -- esindajate 13. oktoobril algavat ärivisiiti Ukrainasse, oli igatahes arvamusel, et võimalik uus impordi piiramise seadus ei tohiks Eesti ja Ukraina vahel kehtivat vabakaubanduslepingut mõjutada.

Ukraina välismajandussidemete ja kaubandusministeeriumist öeldi Äripäevale, et kuna põllumajandussaaduste impordi piiramise seadust ei ole seni lõplikult vastu võetud, siis ei ole teada ka selle võimalik mõju vabakaubanduslepingutele.

Häältega 226:39 kiitis Ukraina parlament esimesel lugemisel heaks seaduseelnõu, mis tõkestab 2541 riikliku ettevõtte erastamise. Põhiliselt on see nimekiri valminud valitsuse ja riigiomandifondi koostöös, kuid seaduseandjad tahavad sinna enne teist lugemist, mis algab 10. oktoobril, lisada sinna veel energia-, nafta-, gaasi- ja transpordifirmasid ning võivad püüda isegi peatada juba erastamisel olevate ettevõtete aktsiate müüki.

Huvitav on fakt, et parlament kiitis erastamisele mitte kuuluvate ettevõtete nimekirja heaks ainult neli päeva pärast seda, kui valitsus oli otsustanud panna 80 nn D-kategooria strateegilise ja monopolettevõtte aktsiatest kuni 26% müüki.

Konflikt valitsuse ja parlamendi vahel tõotab tulla energiaettevõtete erastamise pärast. Kui valitsus on pärast mitmeaastaseid ettevalmistusi otsustanud elektrienergiaminister Oleksi ?eberstovi sõnul nüüd alustada energiasektori firmade müüki, siis otsustas parlament teisipäeval keelustada kõigi Ukraina soojusjõujaamade erastamise.

IMF avaldab laenude andmisel Ukrainale jätkuvalt survet, et too vähendaks jõuliselt oma eelarvepuudujääki. Kuid see on küllalt delikaatne, kuna 1998. a märtsis on Ukrainas parlamendivalimised. Liiga suured kokkuhoiuotsused võivad mõjutada inimesi hääletama vasakpoolsete eest, mis pidurdaks Ukraina reformide tempot. ÄP

Hetkel kuum