12. oktoober 1997 kell 22:00

Väärtpaberitehinguid uuriv maksuamet sai kohtus vastulöögi

Halduskohus leidis, et maksukorralduse seadus ei sätesta maksuameti piiramatuid õigusi nõuda kolmandatelt isikutelt, kõnealusel juhul keskdepositooriumilt, igasuguse teabe edastamist. Maksukorralduse seadusele viidates tõdes kohus, et maksuhalduril on õigus nõuda teavet ainult maksumaksjate, mitte aga kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta.

Maksuametil on õigus kontrollida maksude tasumise õigsust ja selle õiguse realiseerimiseks annab seadus võimaluse nõuda teavet maksumaksjalt vastava ettekirjutuse alusel, leidis kohus. Seadus annab maksuametile õiguse nõuda infot ka kolmandatelt isikutelt, kuid see peab sel juhul olema õiguslikult põhjendatud.

Kohus tegi järelduse, et maksuameti ettekirjutus kui haldusakt peab olema motiveeritud ja sisaldama konkreetseid viiteid akti andmise õiguslikele alustele. Sellele nõudele mitte vastav maksuameti ettekirjutus on seadusevastane, leidis kohus.

Selle aasta 21. aprillist pärinevas maksuameti ettekirjutuses, mille halduskohus reedel täielikult seadusevastaseks tunnistas, nõuti väärtpaberite keskdepositooriumilt andmeid kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, kes 1996. aastal oma väärtpaberitega tehinguid tegid.

Maksuameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv põhjendas niisuguse ettekirjutuse esitamist asjaoluga, et andmete hankimine väärtpaberitehinguid sooritanute kohta on eelinformatsiooni kogumine selle kõrvutamiseks maksuametile esitatud tulumaksudeklaratsioonidega.

Keskdepositooriumi esindaja vandeadvokaadi Jüri Raidla sõnul oleks maksuamet pidanud andmete saamiseks pöörduma rahandusministeeriumi kui registri asutaja poole, kellel on õigus saada väärtpaberite keskdepositooriumist kõiki andmeid. Nii Raidla kui ka depositooriumi nõukogu esimees Ivar Lukk on lükanud ümber maksuameti väited, nagu oleks ettekirjutuse mittetäitmise taga soov andmeid varjata. Maksuameti ettekirjutuse kohtuliku vaidlustamise puhul on nende väitel tegu pigem vormilise, mitte sisulise vaidlusega.

Maksuameti esindaja Aivar Pilve sõnul ei ole halduskohtu otsusest võimalik välja lugeda, millega kohus põhjendab ettekirjutuse seadusevastaseks tunnistamist. Pilv ütles, et kohtuotsuses pole viidatud ühelegi seadusesättele, mida maksuamet oleks ettekirjutust tehes rikkunud.

Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill kinnitas reedel, et maksuamet kaebab halduskohtu otsuse edasi.

Hetkel kuum