22. oktoober 1997 kell 22:00

Elektronpostil on suuri eeliseid faksi ees

Inimesed, kes omavahelist kirjalikku suhtlust elektronposti vahendusel on korraldanud, meelsasti faksimise ega tavalise paberile trükitud kirjade saatmise juurde tagasi ei pöördu. Miks?

Vastus on lihtne. Lisaks mugavusele, kiirusele ja privaatsusele on elektronposti teel toimuval kirjavahetusel suur eelis ka informatsiooni edasise töödeldavuse ja säilitamise seisukohalt. Viimane eelis avaldub teravalt siis, kui tekib näiteks vajadus kontrollida, mida vastas kodanik X firmast Y probleemi Z kohta paar kuud (või aastat) tagasi. Ei kujuta ette, et ka hästi süstematiseeritud kaustade ja paberite kogumist oleks võimalik vastust kiirelt leida. Minu isiklikud kogemused paberitega suhtlemisel on korduvalt andnud tulemuse, et paberil paiknev info on kadunud info. Seevastu moodustub teadlikul elektronpostikasutajal aja jooksul ilma eriliste arhiveerimistööks vajalike pingutusteta suurepärane elektrooniline infovaramu, kust ei ole raske leida eelpool kirjeldatud küsimusele vastust nii etteantud X, Y kui Z alusel.

Mis on eelpool kirjeldatud paberdokumentidel kui aegunud ja problemaatilisetel infokandjatel ühist faksimisega?

Niipalju, et vaatamata sellele, kas tegu on odava termoprintfaksiga, tavalise paberi faksiga, kalli kontorikombaini või arvutiga ühendatud faksmodemiga, on faksimine oma sisult ja tehnoloogialt kujutise, mitte tekstilise informatsiooni edastamise meetod.

Selleks on ta välja töötatud ja ainult selleks ta sobib -- mustvalge kujutise punkthaaval ülekandmiseks telefoniliinide vahendusel.

Elektroonilisel kujul sündinud tekstilist informatsiooni saab faksi teel üle kanda ainult kujutisena, seetõttu sarnaneb faksimise protsess paberile trükkimisega. Tulemust on mõlemal juhul tagasi tekstiks muuta väga tülikas: piisavate riist- ja tarkvaraliste ressursside korral on see küll võimalik, kuid täiendava töö- ja ajakulu tõttu enamasti mõttetu. E-posti kasutaja selliste probleemidega reeglina kokku ei puutu. Tema jaoks on nii saadetud kui vastuvõetud teated tekstilisel kujul ning nende uuestikasutamine vastavalt vajadusele ei valmista raskusi.

e-post

- arhiveerimine on lihtne

- edastatakse teksti, kujutist, heli, liikuvat pilti

- teksti saab hiljem kergesti töödelda elektroonilisel kujul

faks

- kaustades sobramine on keeruline

- edastatakse kujutist või kujutiseks teisendatud teksti

- kujutist tekstiks muuta on keeruline

Hetkel kuum