18. november 1997 kell 22:00

RTF jääb põhinimekirja

Riia transpordilaevastik (RTF) on merelaevandusettevõte, mis peale oma põhitegevuse pakub ka laevade operaator- ja t?arterteenuseid. Rahvusvahelises külmutuslaevade operaatorite pingereas on RTF 11. kohal.

Käesoleva aasta augustis kasvas strateegilise omaniku Lavinia Corp osakaal RTFi aktsikapitalis üle 75%. Riia börs hoiatas ettevõtet, et kui ei taastata ettenähtud 25% aktsiate vaba kaubeldavus, arvatakse RTF börsi põhinimekirjast välja. 12. novembril vastas RTF, et Lavinia Corp on vähendanud oma osalust alla 75%.

Riia transpordilaevastik loodi 1986. a NSVLi kalamajandusministeeriumi administratiivsete ümberkorralduste käigus. Ettevõtte põhitegevuseks oli merel viibivate kalalaevade varustamine kütuse ja muu vajalikuga ning püütud saagi maale toimetamine.

Läti iseseisvumise järel algas ettevõtte reorienteerimine rahvusvahelistele kaubavedudele, mille käigus on vahetatud vananenud külmutuslaevu välja uute mitmeotstarbeliste aluste vastu.

Veebruaris 1995 otsustas Läti valitsus RTFi erastada. Oksjoni käigus omandas 48,85% RTFi aktsiatest Libeerias registreeritud Lavinia Corporation, mis kuulub Laskaridise perekonnale ja kontrollib maailma suuruselt neljandat külmutuslaevastikku. Strateegilisel investoril on erastamislepingu järgi kohustus investeerida RTFi 6 mln latti viie aasta jooksul. Praeguseks on investeeritud 1,3 mln latti.

RTFi laevastik koosneb praegu 17 alusest, mille keskmine vanus on alla 15 aasta. Firma majandustegevus on küllalt hooajaline, olles aktiivseim esimeses kvartalis ja passiivseim kolmandas. RTFi laevastik on kindlustatud Kacko's (Hull & Machinery, London).

Talinvest Suprema analüütik Angelika Khotelovitch hindab RTFi eduvõimalusi heaks, ettevõte on tema sõnul leidnud oma ni?i transpordilaevanduse turul.

Firma juhtkond on professionaalne ning suuteline RTFi läbilöögivõimet parandama. Firma 1997. a eelarve näeb ette käibeks 5,76 mln latti. Aasta esimese kvartali kasum oli 1,2 mln ning juba esimese poolaasta kasum ületas aastaprognoosi kaks korda.

Firma registreeris käesoleva aasta alguses mõned laevad teistes riikides eraldiseisvate firmadena, mis mõnevõrra vähendab raamatupidamislikku käivet.

Praegu on üksteist RTFi laeva registreeritud mitmes välisriigis ja kuus laeva Lätis.

Hetkel kuum