5. jaanuar 1998 kell 22:00

Leedu president toetab turumajandust

Leedu presidendivalimiste teise vooru valimistulemuste selgudes oli Valdas Adamkus kogunud 49,90% häältest, edestades napilt vastaskandidaati Arturas Paulauskast, kelle poolt andis hääle 49,29% valijatest.

Aastaid USAs keskkonnakaitseagentuuris (EPA) töötanud Valdas Adamkus on poliitikas küll uustulnuk, kuid hindab kõrgelt oma EPAs omandatud administratiivseid kogemusi, mil tema käsutada olevad summad olid suuremad kui Leedu riigi eelarve ning tema haldusala elanike hulk ületas mitmekordselt Leedu 3,7miljonilise elanikkonna.

Oma majandusprogrammis rõhutab Leedu vastvalitud president eraomanduse tähtsust majanduse efektiivsuse tõstmisel ning peab soovitavaks riigi minimaalset sekkumist maa majanduselu juhtimisse.

«Ainult isiklik initsiatiiv suudab tagada majanduskasvu,» ütles Adamkus oma valimisplatvormis.

Uus president rõhutas ka senisest aktiivsema erastamise vajadust. Erastamist tuleks piirata vaid nende ettevõtete osas, mis on olulised riikliku julgeoleku või rahvusliku identiteedi seisukohast, märkis ta.

Samas peab riik Adamkuse sõnul toetama põllumajandust, et säilitada maaelanikkonna elatustaset, minna üle alternatiivsele tööhõivesüsteemile, restruktureerida põllumajandus ning laiendada turismitegevust külades.

Adamkus lubas viia Leedu majanduse vastavusse plaanitava Euroopa rahaliidu nõuetega 1999. aastaks, et elanikkonna usaldus liti ning riigi finantssüsteemi vastu kasvaks.

Maksude osas nägi Adamkuse platvorm ette maksude alandamise, rõhutades, et maksukogumine peaks toimuma avalikkuse ühiste vajaduste katteks ega tohiks majandust otseselt mõjutada.

Välispoliitika osas lubas Valdas Adamkus jätkata Leedu valitsuse senist poliitikat ja arendada tihedaid suhteid nii NATO kui ELiga. Ühinemine nimetatud organisatsioonidega on Leedu eesmärk olnud alates NSVLi lagunemisest 1991. a, ehkki riik jäi välja nii ELi kui NATO laienemise I voorust.

Samuti kinnitas Adamkus, et hoolimata orienteerumisest läänele peab Leedu väga tähtsaks suhete arendamist Venemaaga.

«Venemaa on Leedu jaoks erilise tähtsusega ning me teeme kõik selleks, et see kajastuks ka meie omavahelistes suhetes,» ütles Adamkus. BNS-REUTER-ÄP

Hetkel kuum