12. jaanuar 1998 kell 22:00

USA ei tagane oma nõudest Lätile

Maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks astumise läbirääkimisi pidavale Lätile on USA esitanud nõudmisi audiovisuaalteenuste osas ega kavatse nendest taganeda.

Audiovisuaalsete teenuste alased lahkarvamused USAga on suurim takistus Läti saamisel WTO liikmeks, sest Läti on seni keeldunud võtmast endale kohustusi, mis on vastuolus Euroopa Liidu eeskirjadega. EL on protestinud USA seatud tingimuste vastu, leides, et Läti kui liidu potentsiaalne liige peab kohaldama oma seadused ELi omadega.

EL ei ole seni võtnud endale WTO ees kohustusi nende teenuste osas. Euroopas kehtivad seni eri kvoodid, mis määravad, kui palju eetriaega eraldatakse kodumaisele ja kui palju välismaistele programmidele. Riigid võivad kvoote muuta ja välismaise toodangu mahtu piirata, mis pole aga oma tooteid suurtes kogustes müüvale USA meelelahutustööstusele meele järele. ETA

Hetkel kuum