22. märts 1998 kell 22:00

Narva Vee aktsiad lähevad müüki aprillis

Läinud nädalal ütles oma seisukoha ses suhtes välja ka Ida-Virumaa maavanem Rein Aidma, kes õiguskantsler Eerik-Juhan Truuvälja palvel teostas järelevalvet aktsiate müüki lubava volikogu otsuse seaduslikkuse üle. Kulikovi sõnul ei leidnud Aidma volikogu otsuses midagi seadusevastast.

Ida-Viru maasekretär Eduard East kinnitas Nikolai Kulikovi sõnu. East viitas seejuures linnavara müügi eeskirjadele, mis lubavad linnale kuuluvat vara müüa ka ilma enampakkumist välja kuulutamata, kui see aitab linnale olulisi probleeme lahendada. East lisas samas, et Rein Aidma hinnang puudutab ainult volikogu otsust, mitte aga konkreetset tehingut.

Õiguskantsler ja maavanem sekkusid asjasse pärast seda, kui Narva linna direktorite nõukogu olid avaldanud protesti ettevõtete jaoks üliolulise Narva Vee aktsiate müügi vastu. Kulikovi väitel võib küll vaielda selle üle, kas volikogu otsus pidanuks eelnema Narva linnapea ja ASi Ecomatic allkirjastatud lepingule, kuid et aktsiaid ei hakatud enne volikogu vastavat otsust müüma, on ka kogu tulevane tehing seaduslik.

1997. aasta 19. novembrist pärineva Narva linnavolikogu otsusega anti linnapea Raivo Murdile volitused müüa 50 protsenti ASi Narva Vesi ja 50 protsenti ASi Narva Elamuvaldus aktsiatest nimiväärtusega ASile Ecomatic. Aktsiate müük lepiti kokku aga juba märtsis 1996, mil Narva linn ja Ecomatic kirjutasid alla soojuskeskuste projekteerimise ja paigaldamise lepingule. Tööde maht ulatub üle 43 mln krooni ning nende tegelik finantseerija on lepingu kolmas osapool -- Hansa Liising.

Kõnealuses lepingus kohustus Narva linn müüma ASile Ecomatic 67 protsenti ASide Narva Vesi ja Narva Elamuvaldus aktsiatest, lisaks veel 10--35 protsenti registreerimisel oleva ASi Narva Soojusvõrgud aktsiatest. ASile Ecomatic müüdavad aktsiad peavad lepingu järgi tagama Narva linna kohustusi Ecomaticu ees kuni nende täieliku täitmiseni.

Narva linnavalitsus on tänaseks ette valmistanud aktsiate ostu-müügilepingute projektid. ASi Narva Vesi 50% aktsiate omandiõigus läheb projekti kohaselt ASile Ecomatic üle pärast seda, kui too tasub 75 000 krooni ehk ühe protsendi nende nimiväärtusest. Ülejäänud enam kui 7,4 mln krooni tuleb Ecomaticul maksta alles 1. juuliks 2001. Samas on ASi Narva Vesi varasid hinnatud enam kui 200 mln krooni väärtuses. Tõsi, fikseeritud on ka Ecomaticu kohustus aktsiad Narva linnale tagasi müüa.

Sama malli järgi kavatsetakse ASile Ecomatic müüa ka 50% ASi Narva Elamuvaldus aktsiatest. 1,6 miljoni kroonise nimiväärtusega aktsiate omandiõigus läheb ASile Ecomatic üle pärast 16 000 krooni tasumist.

Ei Narva Vee ega ka Narva Elamuvalduse aktsiate müügilepingute projektides pole sõnagi selle kohta, kas poolte aktsiate vahepealne omanik Ecomatic hakkab osalema ka ettevõtete kasumi jagamisel.

Hetkel kuum