12. aprill 1998 kell 22:00

Muudetud kapital tuleb alati kanda äriregistrisse

Vastavalt äriseadustikule loetakse aktsia-kapital/osakapital suurendatuks või vähendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

Praktikas on mõnevõrra levinud väärarvamus, et juhul kui kapitali suurus on sätestatud põhikirjas miinimum- või maksimumkapitalina, ei ole vaja nimetatud piirides kapitali suurendamisel või vähendamisel vastavat muudatust äriregistris registreerida. Ehk teisisõnu -- arvatakse vääralt, et nimetatud juhul piisab kapitali suuruse muutmiseks aktsionäride üldkoosoleku või osanike otsusest.

Võimalus sätestada kapital põhikirjas miinimum-või maksimumkapitalina tähendab seda, et nimetatud piirides võib kapitali muuta ilma põhikirja muutmata. Samas tuleb igal juhul, olenemata sellest, kas kapitali muudeti põhikirjas määratud piirides või mitte, esitada avaldus muudetud kapitali kandmiseks äriregistrisse.

Senikaua, kuni muudetud kapital on äriregistrisse kandmata, ei ole kapitali muudatus jõustunud. Juhatus peab esitama avalduse äriregistrile:

- kapitali suurendamisel 6 kuu jooksul alates kapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest;

- kapitali vähendamisel üldjuhul mitte varem kui 3 kuu möödudes teise kapitali vähendamise teate avaldamisest ajalehes.

Kuni muudetud kapitali äriregistrisse kandmiseni ei ole aktsionärid või osanikud uusi aktsiaid või osasid äriseadustiku tähenduses omandanud. Aktsiate või osade märkimise või fondiemissiooni läbiviimisega saadakse vastav õigus aktsiatele või osadele.

Kuni muudetud kapitali äriregistrisse kandmiseni ei saa aktsionärid või osanikud kasutada oma aktsionäri või osaniku õigusi, mis on seotud uute aktsiate või osadega, näiteks hääletada üldkoosolekul.

Avalduse muudetud kapitali kandmiseks äriregistrisse saab esitada pärast seda, kui kapital on täielikult sisse makstud või fondiemissioon läbi viidud. Kapitali sissemaksmist tõendab vastav panga teatis või dokumendid, mis kinnitavad mitterahalise sissemakse väärtust ja selle üleandmist (sissemakse üleandmise leping, vastav hooneregistri tõend, ärakiri kinnistusregistrist, audiitori arvamus jne).

Hetkel kuum