19. mai 1998 kell 22:00

WTO: turud vabamaks

Juhtivad lääneriigid, sealhulgas Euroopa Liit, on huvitatud uuest kaubanduskõneluste voorust. WTO peadirektor Renato Ruggiero tõstatas kohtumisel ka Aasia kriisi küsimuse, rõhutades, et oleks väär seda kriisi alahinnata, sest see võib õhutada protektsionistlikke meeleolusid maailmas. Kuid ta toonitas, et uue majanduskasvu saab tagada üksnes turgude avamine.

Protektsionismi süvenemist näitab see, et Malaisia ning muud finantsprobleemides Aasia riigid on ähvardanud uued kõnelused blokeerida.

Kohtumise raames tähistati eile WTO eelkäija, üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 50. aastapäeva. Sel puhul pidas Genfis ettekande USA president Bill Clinton, kes kutsus ministreid järgmisel aastal USAsse, et alustada uusi läbirääkimisi, mille eesmärk on kiiresti avada maailma turud põllumajandus- ja tööstuskaupadele ja teenustele ning paremini kaitsta intellektuaalset omandit.

Bill Clinton rõhutas, et kõrgtehnoloogiaajastul ei ole enam aega kulutada aastaid kaubanduslepingute väljatöötamisele, nagu see on toimunud aastaid kestnud eelmises kaheksas voorus. Kaubandus tuleks võimalikult ruttu globaliseerida, mis presidendi arvates aitaks tervendada keskkonda ja parandada tavainimeste elu, mis on WTO põhiülesanne. Iseäranis kiiresti tuleks USA meelest kaotada barjäärid põllumajanduskaupadega kauplemisel. WTO-l tuleks alustada põllumajandussubsiidiumide ja -tariifide kärpimist juba enne uue kokkuleppe saavutamist, leiab USA president.

Täna on loota, et ministrid kinnitavad lõppdokumendi, kus antakse neile volitused uue ülemaailmsete kaubandusläbirääkimiste vooru alustamiseks järgmisel ministrite kohtumisel, mis peetakse 1999. a teisel poolel Ameerika Ühendriikides. Läbirääkimiste teemad määrati kindlaks juba eelmise, Uruguay vooru lõppemisel ja need on kaupade tollimäärade kärpimine, põllumajanduskaubandus ja teenused.

Euroopa Liit sooviks kõikehõlmavaid läbirääkimisi, liites sinna ka investeerimise, konkurentsi- ja keskkonnaküsimused. USA eelistaks läbirääkimisi pidada valdkonniti. Osa arengumaid, kellel on raskusi Uruguay vooru otsuste elluviimisega ja kes nõuavad tekstiili- jm otsuste rangemat järgimist, ei taha uutest läbirääkimistest kuuldagi. REUTERS-TS-ÄP

Hetkel kuum