27. mai 1998 kell 22:00

Tartu õlletehas ei ole tarbijaid petnud

Ajaleht Äripäev süüdistas Tartu õlletehast tarbija petmises (22. ja 25.05).

ASis Tartu Õlletehas on tootearendusega jõutud uue mineraalvee koostiseni, kus on muudetud mõjusate mineraalide vahekorda, naatrium ja kaalium on omavahel paremini balansis. Kasutatud on 200 m sügavusest võetavat ja mineraalidega rikastatud naturaalset allikavett. Uue koostisega Värska on kinnitatud riigi tervisekaitseinspektsioonis ja tarbijakaitseametis.

Tartu õlletehast süüdistatakse «loodusliku mineraalvee» nime kasutamises. Kuna Eestis pole vastu võetud toiduainete klassifikaatorit jt normdokumente, kehtivad edasi GOSTid ja tehnilised tingimused. TY 10.04.06.132 määrab loodusliku mineraalvee mõiste: vesi mineralisatsiooniga kuni 1000 mg/l kohta. ASi Tartu Õlletehas 200 m sügavune puurkaev on looduslik mineraalvee allikas, mineralisatsiooniga 400--500 mg/l.

Õlletehas soovis tarbijat teavitada

Kuigi kehtiv seadusandlus lubab kasutada sõna «looduslik», on Tartu õlletehas soovinud teavitada tarbijat uute etikettidega (lisatud sõnaühend «karboniseeritud mineraalvesi») uue koostisega vee turuletulekust. Tartu õlletehas on turustanud 1998. aastal 1,5-liitristesse plastpudelitesse villitud ainult uute etikettidega toodet. Tarbijaid ei petetud, neile on ühe loodusliku mineraalvee asemel pakutud samade omadustega looduslikku mineraalvett.

Seetõttu ei saa Tartu õlletehas nõustuda ÄP väidetega ja rõhutab, et: omab kaubamärgi Värska kasutusõigust 1977. aastast; omab õigust kasutada etiketil ühendit «looduslik mineraalvesi»; ei ole villinud kraanivett Värska nime all; on kasutanud 1998. aastal 1,5-liitristesse plastikpudelitesse villimisel kogu aeg uut etiketti; ei ole eitanud kunstliku mineraalvee tootmise võimalikkust; kahetseb tarbijates tekitatud segaduse pärast, kus turul on kaks erinevat Värska etiketti. Tänaseks on olukord lahendatud.

Hetkel kuum