12. juuli 1998 kell 22:00

Eestis töötava autojuhi töö- ja puhkeaeg võetakse arvele

Sajandivahetuseks peavad üle 3,5 tonnise registrimassiga sõidukid olema varustatud juhi sõidu- ja puhkeaega kontrollida võimaldava sõidumeerikuga. Nõude täitmiseks vajalik investeering ühe auto kohta võib ulatuda üle 14 000 krooni.

Sõidumeeriku nõue puudutab eelkõige Eesti-sisesel veol kasutatavaid veokeid. Rahvusvahelisi vedusid teostavatel veokitel oli sõidumeerik välisriikides kehtiva korra tõttu möödapääsmatu juba varem. Eestis vastuvõetud eeskirjas on endiselt mõned erandid, mille puhul pole sõidumeerik veokil vajalik.

Sõidumeerik maksab sõltuvalt mudelist 10 000--14 000 krooni. Hinnas on ka paigaldustöö. Veofirma oma töökojas ise meerikut monteerida ei tohi. Paigaldusõigus on ainult litsentseeritud firmadel, kellel on praegu üle Eesti kokku 14 töökoda.

Soetada tuleb ka sõidumeeriku salvestuste töötlemiseks vajalik tarkvara ja skanner, mis maksavad ca 10 000 kr. Väikese autopargiga firmadel on kulude kokkuhoidmiseks soovitatav osta töötlemistehnika ühiselt.

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas nr 46.

Hiljem seotatud autodel on meie autopargis sõidumeerikud reeglina olemas. Näiteks Volvo FL-sarja veokitel on sõidumeerik juba standardvarustuses.

Vanadel Aviatel kipub aga sõidumeeriku investeering kasvama auto turuhinnaga võrdeks. 1988.--1990. aasta Aviat õnnestuks müüa ehk 20 000 krooniga. Sõidumeeriku paigaldamine maksab aga 10 000--12 000 krooni. Vana Avia puhul on see suur lisakulu. Ja ega auto turuväärtus sellest kulutusest ei tõuse.

Loodan, et 2000. aastaks meil vanu Aviaid enam kasutusel ei ole ja me pääseme sellest investeeringust.

Hetkel kuum