19. juuli 1998 kell 22:00

Konkurentide jälgimine on lihtne

Info kogumine konkurentide tegevuse koh-ta võib olla odav. Ühe küllaltki adekvaatse metoodika nimetus on Competitor Filing ja see tähendab maakeeles igasuguse informatsiooni kogumist oma konkurentide või teiste huvipakkuvate firmade kohta. Mõningad näited: meediareklaami jälgimine annab suurusjärgu ressurssidest, mida konkurent kulutab endast teavitamisele. Samuti saab sellest teada konkurendi soovsihtrühma ja positsioneerimisstrateegia.

Otseturundussaadetistest ja kataloogidest saab küllaltki põhjaliku ülevaate konkurendi toote- ja hinnapoliitikast. Personaliotsingu kulutused annavad märku konkurendi tegevuse laienemisest, aga võivad ka olla signaaliks konkurendi organisatsioonis peituvatest probleemidest. Infot süstemaatiliselt kogudes võib märgata konkurendi tegevuse trendi ja analüüsida stabiilsust.

Hetkel kuum